Mener pestsmittet kreps er satt ut

Alvorlig miljøkriminalitet kan være årsaken til krepsepest i Rødenessjøen, mener fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Østfold.

Signalkreps tatt i Kvesjøen i Lierne, Nord-Trøndelag

Signalpest som bærer krepsepest kan utrydde edelkrepsen som er rødlistet.

Foto: Bengt Steinar Nordbakk

Mye tyder nemlig på at smittet signalkreps er satt ut i Rødenessjøen i midtre del av Haldenvassdraget, sier fiskeforvalter Leif-Roger Karlsen hos Fylkesmannen i Østfold.

– Det er veldig lite sannsynlig at den har kommet dit av egen hjelp. Den må ha blitt satt ut i innsjøen av andre, sier Karlsen.

Påvist av Mattilsynet

Det var fredag Mattilsynet varslet om krepsepest i Rødenessjøen. For i overvåkningsteiner var det for første gang signalkreps. En fremmed art som dessuten er bærer av den fryktede krepsepesten.

Men fiskeforvalteren tror ikke det er mulig at den har kommet av seg selv.

– Det er veldig langt til nærmeste signalkrepslokalitet. Det blir helt sør i Øymarksjøen og undersøkelser har vist at signalkrepsen sprer seg veldig lite selv. Det har vist seg at den kun kan spre seg et par hundre meter i året, sier Karlsen.

Vil ikke spekulerer i bakgrunn

Nye sluser på Ørje

Slusene i Ørje har vært stengte i mer seks år for å hindre at signalkrepsen sprer seg. Nå har den gjort det likevel.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Sykdommen stammer opprinnelig fra Nord-Amerika hvor de lokale krepseartene er motstandsdyktige.

Sykdommen førte mellom 1971 og 1991 til at store deler av edelkrepsbestanden på Østlandet ble utryddet. Soppen angriper ikke mennesker eller andre dyr.

Først og fremst har Glomma-, Halden-, Store Le- og Vrangselva-vassdragene blitt angrepet her i landet.

Hva noen ønsker å oppnå ved å sette ut smittet kreps, vil ikke Karlsen spekulere i.

– Det må bli opp til eventuell etterforskning å belyse, sier han.

Ordføreren: – Håper på naturlig forklaring

Kjersti Nythe Nilsen

Ordfører i Marker, Kjersti Nythe Nilsen, håper slusene i Ørje nå kan åpnes.

Foto: NRK

I mer enn seks år har slusene på Ørje vært stengt for å hindre at krepsepest skal spre seg oppover Halden-vassdraget til Rødenessjøen.

Nå har det likevel skjedd, og ordfører i Marker, Kjersti Nythe Nilsen, mottok meldingen med delte meldinger.

– Vi har jobbet veldig for å få opp slusene. Vi har også vært veldig redde for at noen skulle finne på å sette ut signalkreps i sjøen, for det har vært mye murring blant befolkningen fordi slusene er stengt. Men det er mange som har jobbet for å bevare edelkrepsen, så derfor blir det delte følelser.

Hun har ikke lyst til å tro at noen har satt ut krepsen med vilje.

– Jeg håper og tror at det er en naturlig forklaring på det her. Jeg håper ikke at noen har satt ut signalkreps. Vi vet at den bærer smitten som ikke edelkrepsen er motstandsdyktig mot.

Ordføreren tror derimot ikke innbyggerne bekymrer seg noe særlig for krepsen.

– Jeg tror de fleste er mest glad for at slusene har en mulighet for å bli åpnet. Det betyr mye å få åpnet slusene igjen, for det har mye å si for turistnæringen som vi prøver å bygge opp. Vi har noen flotte dampbåter som nå ligger på nedsiden og ikke synes fra E18. Det å få de til å ta noen turer opp i Rødenessjøen betyr veldig mye, sier Nythe Nilsen.