Mener norsk politi har mye å lære

Sigve Bolstad, leder i Oslo politiforening, mener 22. juli-kommisjonen peker på viktige mangler hos Oslo-politiet i sin rapport.

Sigve Bolstad (tv) og Arne Johannessen (th)

Leder for Oslo politiforening Sigve Bolstad (tv) og leder for Politiets Fellesforbund Arne Johannessen (th) mener 22. juli-kommisjonen har satt fokus på viktige forhold i sin rapport.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Vi synes det er riktig at kommisjonen har fokusert på manglende IKT-systemer, politikraft, ressursutnyttelse, trening, utstyr, samband, samt ledelse, sier Sigve Bolstad.

Bolstad sier politiforeningen har en ydmyk tilnærming til det som ble lagt frem.

– Vi må erkjenne at dette er mye læring for norsk politi og dette er en svært viktig jobb å gjøre. Fagforeningen må være en naturlig aktør i dette arbeidet framover, sier Bolstad.

– Peker på de riktige tingene

Politiets Fellesforbund mener 22. juli-kommisjonen peker på de riktige forholdene i sin rapport.

– Det er veldig sammensatt. Jeg synes det er bra å lese en så bred tilnærming, og ingen ensformig vinkling, sier leder Arne Johannessen til NRK.

Han sier rapporten med rette nevner strukturer, kultur, ledelse og lederroller, som punkter man må jobbe med i politiet.

Må ikke gå i glemmeboka

Johannessen mener at det viktigste nå er at kommisjonens funn blir fulgt opp.

– jeg har sett alt for mange rapporter, analyser og evalueringer som har blitt liggende i en skuff, sier han.

– Dette må tas på alvor og jobbe videre med faglig, internt i politiet, men også politisk. Dette må få konsekvenser med tanke på oppfølging, læring og utvikling, mener Johannessen.

Pressekonferanse med politidirektør Mæland og politimesterne Hammer og Gjengedal

Politidirektør Øystein Mæland, politimester Sissel Hammer og politimester Anstein Gjengedal på vei inn til politiets pressekonferanse hvor de gir sine foreløpige kommentarer til 22. julirapporten.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Innrømmer svikt

På politiets pressekonferanse mandag ettermiddag sa politidirektør Øystein Mæland at det var omfattende svikt i kommunikasjonen innad i politiet og mellom etatene.

– Dette førte til en usikker situasjonsforståelse for alle de som deltok i denne oversiktlige situasjonen, sier Mæland.

Han sier at politiet allerede har startet et prosjekt for å bedre beredskapen.

– Vi tar kritikken svært alvorlig, sier han.