Mener Kripos-etterforsker forklarte seg uriktig om drapsvåpen

Privatetterforsker Tore Sandberg hevder retten knyttet Per og Veronica Orderud til et våpen han mener de ikke kunne ha hatt.

KRITISK TIL VÅPENBEVIS: Privatetterforsker Tore Sandberg la fram det han beskriver som nye bevis i Orderud-saken.

Sandberg holdt pressekonferanse på låvebrua på Orderud gård sammen med Per og Veronica Orderud mandag ettermiddag.

(Se hele pressekonferansen nederst i saken)

Der la han fram opplysninger han mener bør føre til en gjenåpning av saken, nær 20 år etter drapene fant sted, og tre år etter at Veronica og Per slapp ut av fengsel.

Drapsmysteriet forklart på ett minutt.

DETTE ER SAKEN: Drapsmysteriet på Orderud gård på ett minutt.

Det mest sentrale er våpenbeviset, mener Sandberg. Han mener ekteparet ikke kan knyttes til våpenet som ble brukt.

– Kripos' leder av den tekniske etterforskningen knytter Per og Veronica til drapene med en pistol som ikke kan være drapsvåpen. Dette skulle han ha sagt i retten, han sa det ikke. Han sa det motsatte. Etter min oppfatning må det rammes av straffeprosessloven 391 nummer 1 om å ha avgitt uriktig forklaring for retten, sier Sandberg.

Kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos svarer slik på påstandene og materialet Sandberg la fram:

«Vi viser til at det var en omfattende bevisføring og bevisvurdering gjennom to rettsrunder i denne saken. Vi ser at det nå leveres inn en begjæring om gjenopptagelse og må avvente det som måtte komme som spørsmål eller vurderinger hos gjenopptakelseskommisjonen.»

Dømt for medvirkning

Per og Veronica Orderud mener hele dommen etter den såkalte Orderud-saken er feil, og har begjært saken gjenåpnet.

Politiet klarte aldri å finne ut hvem som faktisk begikk trippeldrapet, men retten mente Per og Veronica Orderud sammen med Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og hennes ekskjæreste Lars Grønnerød hadde planlagt drapene og skaffet våpen. Dermed ble de dømt for å ha medvirket til drapene.

Det ble brukt to ulike våpen under drapene, men disse er aldri funnet. Det var likevel sentralt for politiet å bevise at det var Per og Veronica Orderud som hadde bestilt våpnene og at de faktisk fikk dem overlevert i månedene før drapene skjedde.

Kristin Kirkemo forklarte både i avhør og i retten at hun fikk penger av Per Orderud for å skaffe våpen, og at hun dro til Molde 22. desember 1998 for å kjøpe to våpen som var stjålet fra en pistolklubb der. Hun hevdet at disse ble gitt til ekteparet Orderud på lille julaften 1998.

– I domstolene er det lagt til grunn at Kristin hadde med seg to pistoler av samme type fra Molde; to Ruger-pistoler, kaliber 22. For meg er det helt ufattelige at det later til at ingen har fått med seg at Kristin og Lars IKKE har forklart at Kristin hadde med seg to Ruger-pistoler. 13. juni 1999 forklarte Lars Grønnerød til politiet at Kristin hadde hatt med seg en Ruger-pistol og en Luger, sier Sandberg på pressekonferansen.

Lars Grønnerød forklarte at han hadde en revolver som han også ga til Per Orderud våren 1999, og at han fikk et av de to våpnene som Per hadde fått av Kristin tilbake.

Politiet mener det var bevist at det var revolveren Per hadde fått av Lars og pistolen han hadde fått av Kristin som ble brukt under drapene. Per og Veronica har hele tiden nektet for at de både bestilte våpnene og at de fikk dem. Nye momenter knyttet til våpenbevisene er ifølge Sandberg noe av det sentrale i søknaden om å få gjenopptatt saken.

– Det har aldri skjedd noe våpenbytte, men selv om vi ser bort fra forklaringene til Per og Veronica, selv om vi bare holder oss til Kristin og Lars sine forklaringer, så sitter i så fall Per og Veronica igjen med et våpen som det er utelukket at kan ha vært benyttet i drapene i kårboligen, sier Sandberg.

Vi har forelagt våpenbevisene for norsk og amerikansk ekspertise, og de har kommet med klokkeklare konklusjoner. De har kommet med konklusjoner som forkaster det som er kommet frem i retten.

Tore Sandberg, privatetterforsker
Per Orderud, privatetterforsker Tore Sandberg og Veronica Orderud.

ØYNER HÅP: Per Orderud, privatetterforsker Tore Sandberg og Veronica Orderud.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Ukjent brev om Orderud-drapene

Sandberg hevder et hittil ukjent brev fra Sverige, skrevet 28. mai 1999, oppgir navn og adresse på angivelige personer som kan stå bak drapene. I brevet knyttes drapet til jugoslavisk mafia.

Sandberg sier selv at han ikke anser dette som noe avgjørende bevis, men kan ikke forstå hvorfor det ikke ble fulgt opp.

Sandberg trakk også fram et intervju med Lasse Paust, bror av Per Paust.

– I 2007 gjorde jeg et halvannen times intervju med Lasse Paust som aldri har vært publisert. En måned tid senere besøkte jeg ham i Risør. Han kom med en rekke interessante opplysninger, blant annet at Per Paust fortalte sin bror at østeuropeiske gangstere var etter ham. Han sa også til broren at han var blitt forgiftet.

Attentatforsøk

Han trakk også fram attentatforsøket mot ekteparet Paust.

– Anne Orderud Paust og Per Paust ble jo utsatt for to attentatforsøk. 15. juli 1998 ble det festet en halv kilo dynamitt under bilen til Anne Orderud Paust. 12. august samme år ble ekteparet utsatt for et gassattentatforsøk mot ekteparets bolig i Oslo. Jeg har intervjuet Ola Thune, som tidligere har vært leder av mordkommisjonen i Kripos, som mener at det er vanskelig å se for seg at en har forskjellige grupperinger som ligger bak så alvorlige hendelser som dette, uten at de har noe med hverandre å gjøre, sier Sandberg.

Veronica og Per Orderud vil ha saken sin gjenopptatt.

Blodspor

Sandberg sier også at det i Marie Orderuds blod fra Rettsmedisinsk institutt var DNA fra en annen person, og at det er beskrevet i en rapport fra Rettsmedisinsk institutt.

– I Marie Orderuds blod var det en annen DNA-profil, fra en annen person. Hadde det vært DNA fra Per, Veronica, Kristin eller Lars, hadde man virkelig hatt et stjernebevis. Men det tilhørte ingen av de siktede. I rapporten skrev Rettsmedisinsk institutt at de undersøkte en annen sak på samme tid. Den DNA-en som ble funnet i Marie Orderuds blod, passet med personen som var i den andre saken. Skal vi tro rapporten, må instituttet selv ha forurenset blodsporet fra Marie Orderud. Det er i så fall en skandale, tordner Sandberg.

Avdelingsleder ved avdeling for rettsmedisin, Truls Simensen, svarer til NRK at de hele tiden har vært åpne om at dette har skjedd.

«Vi (tidl. rettsmedisinsk institutt, nå OUS) har aldri lagt skjul på den kontamineringen. Kontaminering kan forekomme, både på et åsted og i all videre håndtering av prøver, inkludert håndtering i våre laboratorier. Det er påregnelig risiko for kontaminering og det er derfor noe vi er meget bevisste på. Vi har etablerte prosedyrer for å overvåke og avdekke eventuell kontaminering,» svarer Simensen.

Fottøy-sporene

Inne i kårboligen ble det funnet fragmenter av fotavtrykk av en bestemt damestøvlett.

– Hvorfor i all verdens rike er det ingen fottøyspor fra verandadøra hvor det var knust glass. Den kvelden før drapene skjedde, var det lett duskregn. Hele verandaen er omkranset av skogbunn og mose. Det skulle være lett å finne spor av damestøvletten på verandaen. Hvorfor er det ikke funnet slike spor der? spør Sandberg.

Før Sandberg tok opp våpenbeviset, viste han en promo for NRK-serien «Gåten Orderud», som Veronica Orderud reagerer på.

Der sier Kristin Kirkemos forsvarer at Veronica Orderud sitter med løsningen på saken. Veronica Orderud sier at hun ble opprørt av dette.

Navngir person

På vegne av Per og Veronica Orderud, som var ektepar helt til de slapp ut av fengslet for tre år siden, har privatetterforsker Tore Sandberg sendt inn en begjæring om gjenopptakelse av drapssaken mot dem.

Den er på langt over 1000 sider. Det er også blitt levert inn 28 videoer. I begjæringen har Sandberg navngitt en person som et titalls kilder sier har vært i kårboligen da drapet skjedde.

– Er personene du har snakket med, i hovedsak i live nå, eller er de døde?

– Jeg vil ikke kommentere om personene som pekes på, er personer som er i live eller er døde. Vi kommer til å publisere det på et senere tidspunkt, svarer Sandberg.

– Hvordan vurderer du muligheten for å få saken gjenopptatt?

Jeg er vant til å fremme gjenåpningsbegjæringer av gamle saker, så det er ikke noe nytt. Jeg mener at de krav som loven stiller, er mer enn oppfylt, men det er verken jeg, Per eller Veronica som bestemmer det, det er det Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker som gjør.

NRK lager TV-serie om Orderud-saken

Privatetterforsker Tore Sandberg holder pressekonferanse sammen med Per og Veronica Orderud

PRESSEKONFERANSE: Privatetterforsker Tore Sandberg presentererte det han beskriver som nye bevis i Orderud-saken. Pressekonferansen ble holdt på låvebrua på Orderud gård.