Hopp til innhold

Mener kommunen kom med represalier mot varslere

Hemsedal kommune i hardt vær etter påstander om represalier mot varslere. Kommuneledelsen er ikke fornøyd med revisjonsrapport.

Hemsedal kommune

Seks ansatte i Hemsedal kommune varslet i 2014 rådmannen om kritikkverdig arbeidsmiljø i en av kommunens etater. Året etter mener varslerne at de ble utsatt for svært alvorlige represalier fra ledelsen i etaten.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det ble såpass mye at vi fant ut at vi ikke kunne la være å finne ut hva som har skjedd og hva som skjer, sier leder i kontrollutvalget i Hemsedal, Arnt Skansen.

Høsten 2014 følte ansatte som hadde vært sykemeldte at de var uønsket da de kom tilbake på jobb. Press, omplasseringer, fravær av omsorg og anerkjennelse utløste nye sykemeldinger står det i en rapport skrevet av kommunerevisjonen IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hemsedal kommune.

– Jeg tror ikke kommuneledelsen oppfatter det som om det er arbeidsmiljøproblem, forteller Skansen.

– Hva tenker dere i kontrollutvalget?

– Jeg tror det er det. Jeg er helt sikker på at det er det.

Livredde

Sommeren 2015 kom det meldinger om represalier. Utestengelse, baksnakking, forskjellsbehandling og ryktespredning går det fram av revisjonsrapporten. Varslerne ble livredde for å møte en av sjefene. Fire valgte å slutte, en femte ble alvorlig syk.

Ole Johnny Stavn, rådmann i Hemsedal

Rådmann i Hemsedal, Ole Johnny Stavn

Foto: Bjørn Atle Gildestad

– Det som er viktig for min og kommunen sin del er at vi kommer til bunns i hva som egentlig er fakta i saken, sier rådmann i Hemsedal, Ole Johnny Stavn.

Han mener rapporten bygger på ufullstendig informasjon.

– Sånn som det ser ut ifra vår side så kan det virke som om ikke alt er like godt dokumentert fra kommunerevisjonen, forklarer Stavn.

– Underlige hendelser

Revisjonsselskapet har undersøkt påstandene om represalier, men sitter igjen med like mange spørsmål som svar.

– Utgangspunktet er at vi skulle bekrefte at det ikke har vært gjengjeldelse. Så er det veldig mange underlige hendelser som skjer. Det gjør at vi ikke kan avkrefte at det ikke har skjedd gjengjeldelse, men vi kan heller ikke bekrefte det, sier sjef for det interkommunale revisjonsselskapet, Åge Sandsengen.

Føler seg motarbeidet

Begge parter mener at samarbeidet har vært dårlig. Revisjonsselskapet føler seg motarbeidet av kommunen.

ANBEFALER Å VURDERE RUTINER: Revisjonssjef Åge Sandsengen

Revisjonssjef Åge Sandsengen

Foto: kommunerevisjoniks.no

– Jeg føler at de har vanskeliggjort revisjonsarbeidet. De har brukt bistand fra KS-advokater, de har sendt fylkesmannen i Buskerud til å be om mer innsyn hos oss og nå kjører de advokatene på oss. Det er i hvert fall ikke å forenkle det, forteller Sandsengen.

Kommunen mener revisjonsselskapet burde vært mer åpne om dokumentasjonen.

– Det betyr ikke at vi skal vite hvem som har kommet med opplysninger, men vi må vite hva de baserer påstandene på, sier Stavn.

Trekker ikke rapporten

Nå skal kontrollutvalget behandle revisjonsrapporten for andre gang. De mener personaldelen må dyrkes.

– Kanskje rådmannen må ta inn over seg at det faktisk er noe som ikke er bra her, sier Skansen.

Han er helt sikker på at det var rett å bestille rapporten og understreker at den ikke kommer til å bli trukket tilbake.