Hopp til innhold

Ordføreropprør mot Intercity-satsing

Flere reisende vil ha nytte av at lokaltogstrekninger rundt Oslo blir rustet opp enn stor-investeringene på intercitytog til Skien, Lillehammer og Halden, slår en ny rapport fast.

Tog fra Oslo til Skien

KAN FRAKTE FLERE: En ny rapport viser at samfunnsnytten av å satse på de bynære jernbanene på østlandsområdet er større enn å bygge ut de ytterste strekningene til Skien, Lillehammer og Halden.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Marianne Grimstad Hansen (H) ordfører i Sørum

LOKALSATSING: Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen (H) mener det er mer å vinne på å bygge ut de bynære toglinjene rundt Oslo enn å satse på de ytre strekningene av Intercity-linjene til Skien, Lillehammer og Halden.

Foto: Erik Engen / NRK

Det er rådgivingsselskapet Civitas som har laget rapporten for 21 kommuner på Østlandet.

Den viser at togene på fem lokalstrekninger potensielt kan frakte flere reisende enn intercitytogene, som skal knytte Skien, Lillehammer og Halden til hovedstaden.

– Det har en vel så stor nytteeffekt å bygge ut disse banene rundt Oslo, sier Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen (H).

Hun og 20 andre østlandsordførere mener togsatsingen er urettferdig, og at dobbeltspor på fem lokalstrekninger burde bygges ut før de ytterste strekningene av Intecity-prosjektet.

Større befolkningsvekst

Rapporten viser at befolkningsveksten vil være langt større i kommunene langs de bynære jernbanelinjene, enn langs de ytre intercitystrekningene.

– Det er her folk bor og det er her arbeidsreisene er. Da mener vi det er verdt å sette det opp mot en ytre Intercity, som vil koste mange ganger mer, sier Hansen.

Med en investering på omlag 25 milliarder kroner innen 2030 vil reisetiden bli kortere og avgangene hyppigere på lokaltogene, viser Civitas utredning.

Til sammenligning er det satt av 73 milliarder kroner til intercityutbyggingen i Nasjonal transportplan.

Bynære strekninger

– Etter at vi har gjort dette arbeidet lurer vi litt på hvorfor det har vært så mye oppmerksomhet på intercityutbyggingen, og ytre Intercity i dette tilfellet, og hvorfor Citylink-banene har kommet helt i skyggen, sier Rolv Lea i Civitas.

– Tallene vi kommer fram til tyder på at slik burde det ikke være.

Strekningene det gjelder er de såkalte grenbanene, som nå har fått det nye navnet Citylink:

  • Kongsvingerbanen
  • Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll
  • Gjøvikbanen
  • Spikkestadbanen
  • Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg
Citylink- og Intercity-strekningene
Foto: Civita

– Må prioritere Citylink først

Utbygging av Intercitystrekningene til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg er allerede vedtatt av Stortinget.

Spørsmålet er hva som er de neste store investeringene, om det skal være forlengelsen av Intercity til Lillehammer, Halden, og Skien eller om det er på tide å ruste opp de mest trafikkerte jernbanestrekningene på Østlandet.

Tirsdag morgen møtte flere av ordførerne, som ønsker en større satsing på lokalstrekningene, opp på Jessheim stasjon, for å høre hva pendlerne ønsker seg.

– Knapt noen storbyregion i Europa vokser mer enn Oslo-regionen. For å unngå trafikkaos må kollektivtrafikken rustes opp kraftig og vi mener at det er Citylink strekningene som må prioriteres først, sier Hansen til NTB.

Mener Intercity er viktigst

Espen Granberg Johnsen

Espen Granberg Johnsen er ordfører i Lillehammer.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen (Ap), mener det er viktig å prioritere Intercity-utbyggingen til alle ytterpunktene.

– Stortinget har sagt det skal bygges til Lillehammer, Skien og Halden innen 2030. De som sitter i regjering i dag har sagt at de skal overoppfylle den planen. Jeg forutsetter at de kommer til å legge det til grunn når de legger fram sin nasjonale transportplan, sier Johnsen.

Han mener Østlandet som landsdel ikke bør begynne å rokke ved prioriteringene.

– Det kommer til å føre til en eneste ting, og det er at pengene forsvinner til andre deler av landet, sier Johnsen.