Mener EB nett har rasert området

EB nett trues med tvangsmulkt, etter ulovlig hogst langs Numedalslågen nord for Kongsberg sentrum. Kommunen har lenge etterlyst en plan for hvordan energiselskapet skal føre område tilbake til slik det var. Nå har det gått tre år og selskapet beklager at planen ennå ikke er ferdig.