Mener bytteavtale er ulovlig

Bytteavtalen mellom Halden Kommune og Norske Skog er ulovlig, mener opposisjonen i kommunen.  Nå fremmes lovlighetsklage.

 

Sauøya, Halden

Kommunen forplikter seg til å bygge en jernbanebru til Sauøya (bildet), tunnel gjennom fjellet på øya og en ny offentlig havn ytterst på Sauøya.

Foto: Rainer Prang / NRK

Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har sendt et brev til ordføreren hvor de påklager et vedtak om bytte av eiendommer langs Tista og i Tistedal mot at kommunen tar på seg å bygge infrastruktur til havneanlegg.

Øivind Holth i Miljøpartiet De Grønne tror ikke avtalen er lovlig.

- Saken går til kommunens ordfører, som blir bedt om å ta den opp på nytt i kommunestyret. Hvis de ikke imøtekommer klagen går saken videre til fylkesmannen, sier Holth til NRK.

 

Per Kristian Dahl, ordfører i Halden

- Det jeg synes er litt ille her er at man bruker offentlige ressurser til å se på saker, fordi man ikke er enige i flertallets syn. Det er det som kanskje er litt spesielt, sier ordfører i Halden Per Kristian Dahl (AP).

Foto: Rainer Prang / NRK

- Får sjelden gjennomslag for lovlighetsklager

Vedtaket om at Halden kommune og Norske Skog Saugbrugs inngår en intensjonsavtale, ble gjort den 13. desember i Halden kommunestyre i år med et stort flertall. 

- Det jeg synes er litt oppsiktsvekkende er at det som vanlig er slik at når mindretallet ikke får igjennom sitt syn, mener de vedtaket ikke er i henhold til kommuneloven, sier Haldens ordfører Per Kristian Dahl (Ap) til NRK.

Han sier at Venstre og Senterpartiet sjelden får gjennomslag for sine lovlighetsklager kort og godt fordi det ikke er noe hold i det de påstår.

- Det jeg synes er litt ille her er at man bruker offentlige ressurser til å se på saker, fordi man ikke er enige i flertallets syn. Det er det som kanskje er litt spesielt, sier Dahl.

- Ikke godt nok vurdert

Saugbrugs overdrar 340-350 dekar eiendom på Tyska, Hollenderen, Sauøya, langs Tista og Vadet i Tistedal. 100-130 dekar ligger langs Tista i nærhet til sentrum av byen, mens 220 dekar ligger i Tistedal.

Halden kommune på sin side forplikter seg til å bygge en jernbanebru til Sauøya, tunnel gjennom fjellet og ny offentlig havn ytterst på Sauøya. 

Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønnes representanter mener saken ikke har blitt behandlet grundig nok

- Bakgrunnen for klagen er at saken er framlagt uten administrasjonens vurdering av sakens jurdiske og økonomiske sider, sier Øivind Holth til NRK.

Han mener avtalens lovlighet må vurderes mot forvaltningslovens § 17, og kommunelovens § 23 pkt 2 som krever forsvarlig utredning av saker som blir forelagt kommunestyret. 

 

Øyvind Holt, MDG

- Bakgrunnen for klagen er at saken er framlagt uten administrasjonens vurdering av sakens jurdiske og økonomiske sider, sier Miljøpartiet De Grønnes Øivind Holth til NRK.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Gir Saugbrugs særbehandling på havna

- Saken omfatter eiendomsoverdragelser mellom Halden kommune og Norske Skogindustrier ASA (NSI), samt særavtale om NSIs tilgang til havnefasiliteter. Her ønsker vi også lovligheten vurdert mot Havne- og farvannslovens bestemmelser om likebehandling av brukere samt forvaltning av havnevesenets eiendommer, sier Holth.
 
Opposisjonspartiene peker på at Halden kommune i et brev fra  Fiskeridepartementet i 2003 fikk beskjed om at et liknende vedtak fra 2002 var i strid med gjeldende Havne- og farvannslov.

- Vi betrakter også dette brevet fra 2003 som et relevant saksdokument, som skulle ha vært lagt ved saken, da den ble diskutert og vedtatt i kommunestyret tidligere i år, sier Holth.

Opposisjonspartiene Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønnes representanter mener avtalen Halden kommunes politiske flertall har gått inn for å gjøre med Norske Skog Saugbrugs har store konsekvenser for øvrige brukere av Halden havn.
 
- Vi ser nevnte forhold som vesentlige for såvel Halden kommune og Halden havns interesser i saken som Halden kommunes mulighet til å oppfylle sine forpliktelser i avtalen, sier Øyvind Holth. 

- Ingen subsidiering

Ordfører Dahl sier avtalen, som i Halden beskrives som "den største utbyggingsplanen i Haldens historie"  langt i fra er en subsidiering av Norske Skog Saugbrugs.

- Det er en av de beste miljø- og utviklingssakene for Halden på mange, mange tiår. Dette er en flott og god avtale for Halden kommune, sier Dahl.

Han avviser helt at det er problematiske forhold knyttet til intensjonsavtalen mellom Halden kommune og Norske Skog Saugbrugs.

- Denne avtalen, som et stort flertall av kommunestyret går inn for og administrasjonen anbefaler, er det ingen problemer med. Jeg tror det er mange kommuner som ville ha ønsket seg slike utviklingmuligheter, som Halden kommune her har, sier Dahl. 

 

Tista, Halden

Langs elva Tista ligger områdene Tyska og Hollederen (bildet). Kommunen overtar disse områdene, samt områder på Sauøya og på Veden i Tistedal.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Store og uheldige konsekvenser 

- Vi oppfatter avtalen som bindende for kommunen på områder som angår arealdisponering og økonomiske forhold. Disse forholdene må derfor utredes før gyldig vedtak kan treffes, skriver Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønnes representanter i sin lovlighetsklage.

De mener saken har så store konsekvenser for Halden kommune, byens næringsliv og byens innbyggere for øvrig at behovet for grundige vurderinger er åpenbart.

- Selvfølgelig er det som så langt er vedtatt forsvarlig utredet. Både administrasjonen og et to tredjedelers flertall av kommunestyret gikk inn for avtalen. Påstanden om at denne avtalen ikke er forsvarlig utredet faller på sin egen urimelighet, sier Dahl til NRK. 

- Har full oversikt

Opposisjonspartiene er kritiske til avtalen også fordi de mener det er svært uklart hvor store utgifter som vil påløpe for  Halden kommune under byggingen av jernbanespor, tunell og havn.

Det er også bekymring for at en del av områdene som overtas er forurenset og kan bli et miljøproblem Halden kommune får opp i hendene.

Per Kristian Dahl sier til NRK at Halden kommune har god oversikt over hva avtalen kommer til å koste Halden kommune.

- Vi har full oversikt, og slik oversikt vi trenger å ha. Hadde man satt seg litt bedre inn i sakene tror jeg også man kunne ha sett dette i et litt annet lys, sier Dahl.

Halden-ordføreren sier at kostnadene for kommunen er avhengige av hva man bestemmer seg for å bruke arealene til.

- Det er jo som for alle utbyggingsområder; Det er utbyggerne som bekoster utgiftene. For kommunen kommer dette ikke til å koste noe for fellesskapet. Det er de som bygger ut et areale, som skal dekke utbyggingskostnadene, sier han.