– Blåseensemblet bør fordeles på flere vertskommuner

Halden-ordføreren mener flere vertskommuner bør fordele regninga for Blåseensemblet.

Det Norske Blåseensemble

Det Norske Blåseensemble har holdt til i Halden i 280 år.

Foto: Det Norske Blåseensemble

I går utnevnte fylkeskommunen to representanter som skal bidra til å finne en løsning for Blåseensemblet i Halden.

Ordfører Thor Edquist (H) sier dialog er bra, men tror løsningen er å finne flere kommuner som kan være vertskommune sammen med Halden.

– Vi er i dialog med andre kommuner for å se om vi kan få en løsning hvor flere kommuner er med. Blåseensemblet spiller i hele Østfold, så det hadde vært naturlig om andre kommuner også bidro noe, sier han.

Kan ikke love noe

Thor Edquist i TV-studio

Halden-ordfører Thor Edquist.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Men Edquist vil ikke fortelle hvilke kommuner han har vært i dialog med. Det Norske Blåseensemble har holdt til i Halden i 280 år.

Ordføreren ser gjerne at de fortsetter å holde til i byen hans. Men når pengekassa er tom, kan han ikke love mer penger.

– Vedtaket som gjelder foreløpig er fra kommunestyret i fjor, sier han.

De vedtok da å å fryse tilskuddet til Det Norske Blåseensemble på 2013-nivå. Kommunens vedtak innebærer også reduserte tilskudd fra fylkeskommunen og departementet.

Halden kommune kompenserer ikke for lønns- og prisvekst fra 2013 til 2014, noe som utgjør 160.000 kroner.

Foretrekker Halden

Inger-Christin Torp, leder av opplæring-, kultur- og helsekomiteen i Østfold, sa i går til NRK de to utnevnte representantene skal sette seg ned med styret i Blåseensemblet og Halden kommune for å finne en løsning.

– Så er vi også klare på at i det mandatet inngår også å foreta sonderinger med andre mulige vertskommuner dersom det blir nødvendig, sa hun, og presiserte samtidig at de foretrekker Halden som vertskommune.

Thor Edquist har tro på at det kan komme en løsning.

– Dialog er aldri en dårlig måte å begynne på.