Hopp til innhold

Fylkesmannen: – Ahus drev uforsvarlig

I halve 2011 var det så få pleiere på jobb ved Akershus universitetssykehus (Ahus) at det var farlig for pasientene.

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus drev uforsvarlig i et halvt år, viser rapport fra Fylkesmannen.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Det skriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus i en ny rapport.

Det er i en tilsynsrapport om sykepleierbemanningen ved Ahus at det konkluderes med at sykehuset drev uforsvarlig i et halvt år, skriver Dagsavisen.

Dobbeltvakter og avviksmeldinger

Det ble avdekket bruk av et stort antall innleide vikarer, dobbeltvakter, korridorpasienter og avviksmeldinger etter at Fylkesmannen fikk en rekke bekymringsmeldinger fra ansatte og pasienter.

I rapporten skriver fylkeslege Petter Schou blant annet at det har vært høy risiko for at pasientsikkerheten var i fare og at driften overveiende sannsynlig i perioder har vært uforsvarlig.

Manglet en til seks pleiere på vakt

Gjennomgangen avslørte blant annet at Ahus i perioden januar til september 2011 hele tiden har ligget godt under sin egen bemanningsplan. I halvparten av hver måned manglet de viktigste avdelingene ved sykehuset fra en til seks pleiere på vakt.

Samtidig lå pasientbelegget på enkelte avdelinger på 118 prosent.

Rapporten bemerker også at over 20 pasienter ble betydelig skadd av behandlingen de fikk ved sykehuset og det ble registrert ni unaturlige dødsfall, hvorav tre skyldtes mangelfull pleieoppfølging.

HR-direktør Jan Inge Pettersen innrømmer at sykehuset hadde en svært krevende driftssituasjon ved flere avdelinger i 2011, men understreker at bemanningssituasjonen nå er en helt annen.