Mekling på overtid i lønnsoppgjør

LO, YS og NHO har søndag morgen og formiddag ikke kommet i mål med meklingen i lønnsoppgjøret. Partene mekler på overtid. NTB erfarer at en løsning kan komme søndag ettermiddag.