Medlemsrot i muslimske trossamfunn

Muslimske menigheter i Oslo og Akershus har krevd statsstøtte for flere tusen ugyldige medlemmer siste år.

Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat

Flere muslimske trossamfunn har ført opp ikke-eksisterende medlemmer når de har søkt om støtte.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Fylkesmannen har avdekket at en rekke muslimske trossamfunn fikk urettmessig støtte det siste året, skriver Aften.

På de innsendte medlemslistene avdekket kontrollen at det stod 16 personer som var døde, én var ennå ikke født, men de aller fleste feilføringene var resultat av at samme person var registrert i to trossamfunn.

1 av 5 strøket

Trossamfunnet Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland har fått strøket 20 prosent av de innrapporterte medlemmene.

Styreleder i moskeen Ghulam Sarwat sier problemet er at medlemmer ikke blir strøket som medlemmer i en moské selv om de melder seg inn i en annen.

– Folk kommer til oss og vil bli medlemmer. Selv om de melder seg ut fra en annen moské, blir de ikke slettet fra deres medlemsregistre, sier Sarwat til Aften.

Trossamfunn vedgår at det glipper i registreringen, men avviser at det er et bevisst forsøk på å jukse.

Vil ha møte

Merethe Helstad avdelingsdirektør i fylkesmannens juridiske avdeling tror ikke moskeen har klusset med medlemstallene for å få mer penger, men vil likevel ha et møte med de ansvarlige.

– Vi har kontakt med forstanderne i trossamfunnene som har ansvar for å føre medlemslistene. Jeg tror at vi i dette tilfellet vil innkalle forstanderne for å se hva vi kan gjøre for å forbedre rutinene for føring av inn- og utmeldinger, sier Helstad.