Medhjelper får saken prøvd for Høyesterett

Mannen ble dømt til ett års fengsel for å ha fraktet bort liket og motarbeidet etterforskningen av det såkalte Trøsken-drapet.

Åsted?

En 30 år gammel mann ble drept i en boligcontainer ved dette bolighuset i Sarpsborg i mai 2013.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Den nå 21 år gamle mannen ble i Sarpsborg tingrett dømt til ett års fengsel for å blant annet ha hjulpet til med å frakte bort liket etter det såkalte Trøsken-drapet.

Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett, men anken ble forkastet på forsommeren i år. Mannens forsvarer Harald Otterstad anket videre til Høyesterett.

– Vi har nå fått tilbakemelding om at anken har gått gjennom og at Høyesterett vil behandle saken. Dette er vi selvsagt svært godt fornøyd med, sier Harald Otterstad til Sarpsborg Arbeiderblad.

I tingretten ble 21-åringen også dømt for å ha motarbeidet etterforskningen ved å fjerne bevis på drapsåstedet, og for å ha mottatt penger som ble stjålet fra den drepte mannen.

Den hovedtiltalte mannen i saken ble dømt til 15 års fengsel i både Sarpsborg tingrett og Borgarting lagmannsrett.