Hopp til innhold

Meddommere stiller ikke til gjenvalg

Å dømme i voldtekt- og incestsaker er for tøft, mener meddommer. Ved årets meddommervalg i kommunene rundt Drammen ønsket bare halvparten å stille til gjenvalg.

Meddommere

Kommunene valgte nye meddommere til landets tingretter 1. juli. På grunn av mangel på søkere, må kommunene trekke ut kandidater til å gjøre sin borgerplikt fra Folkeregisteret. Illustrasjonsfoto.

Foto: Unspecified, Roald, Berit / NTB scanpix

– En gang jeg var meddommer foregikk det en annen sak i salen ved siden av, hvor det var et spedbarn som var blitt misbrukt. Jeg hadde ikke taklet å være dommer i den saken, for jeg har små barn selv. Da hadde jeg søkt om å få fritak, sier meddommer i Drammen tingrett, Camilla Borgeraas.

Hun synes det har vært greit å dømme i mindre alvorlige straffesaker som involverer vinningskriminalitet, men føler seg ikke komfortabel med å skulle dømme i voldtektssaker.

Camilla Borgeraas

Camilla Borgeraas er meddommer fra Lier kommune i Drammen tingrett. Hun er ikke komfortabel med å dømme i voldtektssaker.

Foto: Privat

Frikjennelse ved minste tvil

Meddommere skal kun dømme ut ifra de bevis som blir fremlagt. Hvis man er i den minste tvil, så skal man frikjenne. Når det gjelder alvorlige straffesaker tenker Borgeraas at det kan være fornuftig å gjøre en vurdering på om meddommerordningen skal fortsette å være som den er i dag.

– Sånn som den voldtektssaken i Hemsedal, så bør det gjøres en vurdering om det skal være meddommere som kan avgjøre dommen, sier hun.

Hun tenker at det får store konsekvenser hvis du dømmer feil.

– I voldtektssaker kan det være vanskelig å bevise at noen faktisk har gjort det, selv om mye tyder på det, sier hun.

For å fritak fra å dømme i saker, må du ha en god grunn. Borgaas mener at det kan føre til at mange vegrer seg for å søke om fritak.

LES OGSÅ:

Må trekke ut fra Folkeregisteret

Ifølge en beregning NRK har gjort, ønsket kun halvparten av eksisterende meddommere i kommunene Drammen, Lier, Svelvik og Røyken å stille til en ny periode. Kommunene måtte finne kandidater innen fristen fra Domstolsadministrasjonen, som var 1. juli.

Siden få ville stille til gjenvalg, måtte i underkant av hundre kandidater trekkes ut fra Folkeregisteret. Resterende av de nyvalgte meddommerne var frivillige som søkte gjennom kommunenes nettsider.

– Bedre med frivillige meddommere

Tone Christine Cook har tidligere vært meddommer i Drammen tingrett. Hun måtte gi seg fordi det tok for mye tid vekk fra jobbhverdagen.

Tone Christine Cook

Tone Christine Cook har vært meddommer i Drammen kommune. Hun tenker at det er viktig at meddommere stiller opp frivillig.

Foto: Privat

– Etter hvert følte jeg at jeg kom på en "hotlist", det ble fire-fem saker i året, sier hun.

Ifølge Domstoladministrasjonen må en meddommer møte i cirka to rettssaker i året. Sakene kan vare fra noen timer til flere uker.

Cook meldte seg frivillig som meddommer, og tenker at det var et godt utgangspunkt.

– Ofte gjør man kanskje en bedre jobb hvis man har meldt seg frivillig som meddommer, og ikke blitt trukket ut fra folkeregisteret. Da er lysten mer til stede, sier hun.