Kommentar

Med Jonas på tur til Kalnes

Heldigvis er statsråder på tur fornuftige mennesker. Hvis ikke, hadde det vært lett å tro at verden er slik de ser den på valgkamp.

Jonas Gahr Støre
Foto: Steffen Fjærvik/NRK

I så fall (dersom han ikke var fornuftig, altså) ville helseminister Jonas Gahr Støre etter dagen i dag trodd at verden var omtrent som følger:

  • Det står hest og vogn klar til deg når du kommer et sted.
  • Ungdommer sitter stille og hører etter når du snakker til dem.
  • Anleggsarbeidere, til og med de utenlandske, er skikkelig interessert i norske politiske taler.
  • Unge jenter bryter ut i gymnastikk når du nærmer deg dem.
  • Det er godt med parkeringsplasser til alle overalt.

Som leseren kanskje skjønner, så har helseminister Jonas Gahr Støre vært på Kalnes i Sarpsborg i dag. Her besøkte han Kalnes videregående skole og det halvferdige Sykehuset Østfold Kalnes. Du vet det sykehuset som vi alle skal ta bussen til, siden det er så få parkeringsplasser der.

Han ble tatt imot med hest og vogn, sånn for å understreke de agrare tradisjonene på Kalnes.

Støre er også innom både Halden, Moss og Fredrikstad i løpet av dagen. Rene InterCity, opplegget, bare med svarte biler og ikke tog. (Men litt forsinket innimellom, så kanskje toglignelsen holder likevel ...)

Støre er jo ikke minister for skole, men siden Arbeiderpartiet ikke har ministeren for skole, så passer de andre ministerne for Arbeiderpartiet å besøke noen skoler når de likevel er i nærheten. Så ikke folk tror at det er bare SV som er for skolegang.

Steffen Fjærvik

Jonas Gahr Støre ble tatt imot med hest og vogn.

Foto: Steffen Fjærvik/NRK

Hittil i valgkampen har både AP-statsrådene Støre og Giske snakket om skoler i Østfold. For øvrig la jo finansminister Sigbjørn Johnsen inn et besøk i Rygge for å snakke med en bonde om kål og poteter. Det er selvsagt for at ikke folk skal tro at det bare er Senterpartiet som er for grønnsaker. Eller bønder.

Men det var Støre, ja. Han var på Kalnes videregående, der han ble tatt imot med hest og vogn, sånn for å understreke de agrare tradisjonene på Kalnes. Støre kvitterte med en tale der han skrøt av et nytt opplegg for gym som gjør at flere elever kommer i bevegelse.

Siden alt sånt er bra for folkehelsa, så er det også bra for helseministeren, og ikke minst for det nye sykehuset lenger borte på jordet, der det strengt tatt ikke blir plass til alle som har lyst på litt liggetid.

Men Støre er optimist på vegne av både sykehus og skoleelever, virket det som. For nesten ingen begynner å røyke lenger. Og så beveger de seg mer. Det kunne han selv se, da skoleungdommene viste fram gymnastikkøvelsene sine i skolegården.

Skal han være sikret parkeringsplass når det nye sykehuset åpner, da må han stå på fram mot valget.

Men altså – ministeren på tur får se verden med smørsida opp. Det er en litt skrudd verden han får presentert.

Men Jonas Gahr Støre vet jo (jf. den tidligere nevnte fornuften) at i den virkelige verden, der er sjansen er stor for at han ikke sitter i regjering etter valget i september. Jentene bryter neppe ut i gymnastikk da. Og det spørs vel på hesten og vogna også.

Skal han være sikret parkeringsplass når det nye sykehuset åpner, da må han stå på fram mot valget. Så han får beholde sjåfør og svart tjenestebil.

Jonas Gahr Støre

Gahr Støre ble en del av timeplanen, da jentene brøt ut i gymnastikk på Kalnes.

Foto: Steffen Fjærvik/NRK