Hopp til innhold

MDG vil la bilistene betale også for toget

Med slagordet «bom for tog» vil MDG kreve bompenger fra bilistene for å finansiere jernbane.

Lang kø på Svinesundbrua

SVINESUNDBOMMEN: Bommen på Svinesund kommer tilbake, hvis MDG får viljen sin, men denne gang for å betale for jernbane.

Foto: Johnny Larsen / NTB

– Vi elsker bomringen! jublet Lan Marie Berg på MDGs valgvake etter brakvalget i Oslo i 2019.

Så glad er MDG i bompenger at de vil innføre et helt nytt prinsipp. De vil la bilistene betale også for togsatsing.

– Krise

Arild Hermstad, MDG

LEDERVIKAR: Arild Hermstad er fungerende leder i Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi må få fortgang i jernbaneutbyggingen og demme opp for krisen på norske jernbaner, sier fungerende partileder for De Grønne, Arild Hermstad.

– Da er vi nødt til å ta inn bompenger fra bilistene. Det kan bidra til å finansiere både flere avganger, raskere avganger og raskere tog, sier han.

MDG jobber nå med en alternativ Nasjonal Transportplan (NTP). Her har de pekt ut seks veistrekninger der de vil kreve inn 20 milliarder bom-kroner over tolv år.

Dette er hovedveier mellom store byer i Sør-Norge der det også går tog:

  • Oslo - riksgrensen (mot Göteborg)
  • Oslo - Kristiansand
  • Oslo - Trondheim
  • Oslo - riksgrensen (mot Stockholm)
  • Oslo - Bergen
  • Kristiansand - Stavanger

Stortinget behandler NTP før sommeren. Planen har en samlet ramme på svimlende 1.200 milliarder kroner.

Regjeringen vil bruke om lag en tredel av dette på jernbane. Da har de skrinlagt de ytre Intercity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien.

Vår reporter forklarer Nasjonal transportplan.

Mindre vei

MDG vil bruke langt mer på tog og mye mindre på vei.

– Jernbanen taper hver eneste dag konkurransen mot stadig raskere motorveier, sier Arild Hermstad.

Han sier at staten fortsatt skal stå for hovedfinansieringen av jernbanen. Bompengene skal være et supplement.

– Det er ikke nok med statlige penger, sier han.

Bomstasjon E6 Alnabru

BOMPENGER: I Oslo betaler bilistene allerede for buss, trikk og T-bane. MDG vil at bompenger også skal kunne gå til jernbane.

Foto: Heiko Junge / NTB

Bom på Svinesund

Ikke minst trekker han fram behovet for å gjøre noe mellom Oslo og Göteborg.

– Bomstasjonen på Svinesund må opp igjen snarest for å finansiere togsatsingen, sier Hermstad.

Han tar imidlertid ikke stilling til om de luftige svenske lyntogplanene som NRK fortalte om i går er de rette.

– Helt urealistisk

Sverre Myrli (Ap) i stortingssalen

AVVISENDE: Sverre Myrli (Ap) syns det er nok bompenger om ikke bilistene også skal betale for togsatsing.

Foto: Terje Bendiksby

«Bom for tog» er noe MDG vil ta med seg inn i mulige rødgrønne forhandlinger hvis de kommer i posisjon til det etter valget.

– Helt urealistisk, sier Sverre Myrli. Han er samferdselspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Ikke er det riktig, og ikke er det mulig heller. Det vil bety en voldsom økning i bompenger i tillegg til det som er i dag, sier han.

Hermstad mener derimot at det blir mindre bompenger for bilistene totalt sett fordi MDG vil bygge færre veier.

Sverre Myrli mener at MDG da glemmer alle bompenge-veiene som allerede er bygd, under bygging eller vedtatt.

– Det klarer jo ikke MDG å stoppe eller fjerne, sier han.

– Vanskelig

Arne Nævra

GODS PÅ BANE: Arne Nævra (SV) vil ha mer gods fra vei til bane på lange strekninger.

Foto: Terje Pedersen / NTB scan

SV mener at MDG peker på riktig problem og vil gjerne se på forslaget. Samferdselspolitiker Arne Nævra sier likevel at det reiser nye, vanskelige spørsmål.

– Skal vi gjøre det samme for flypassasjerer på strekninger der det går tog? Har vi da med oss folket på det SV kaller et rettferdig, grønt skifte? undrer Nævra.

Han sier at en mulighet er å legge avgifter på gods på veier der tog er et alternativ.

SV vil også utrede andre måter å finansiere store jernbanesatsinger på enn direkte over statsbudsjettet, for eksempel lån.

«Tog for vei»

Tor Andre Johnsen

TOG FOR VEI: Tor André Johnsen (Frp) snur problemstillingen på hodet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Også Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant Tor André Johnsen er ikke overraskende kritiske.

– Det virker som om MDG ukentlig legger fram et bilfiendlig forslag, der det ene topper det andre, sier han.

Han sier at bilparken får stadig mindre utslipp.

– Hva om bilen faktisk blir mer økonomisk og utslippsmessig bedre enn toget? For å snu på det: Vi har et stort behov for å ruste opp veinettet vårt, spesielt fylkesveiene.

– Hva hadde Hermstad tenkt om «tog for vei», altså at togreisende måtte betale ekstra for billettene for å betale for å ruste opp veiene? sier Tor André Johnsen.

Ikke nytt

De Grønne minner om at det ikke er nytt at bilister betaler for kollektivtrafikk. Det har skjedd lenge gjennom de såkalte bypakkene. Bompenger er for eksempel med på å finansiere Fornebubanen og Bybanen i Bergen.

– Det er det samme vi gjør. Vi bare skalerer det opp et hakk, sier Arild Hermstad.