MDG-byråd var inhabil – 251 byggevedtak skal granskes

Oslos byråd for byutvikling har i flere år vært inhabil i en rekke byggesaker. Nå kan vedtakene bli kjent ugyldige.

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanne E. Marcussen

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) har vært inhabil i byggesaker fordi søster og bror er arkitekter.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Byråd Hanna Marcussen har det øverste ansvaret for Plan- og bygningsetaten. Alle som vil bygge bolig- og næringsbygg i Oslo trenger tillatelse herfra.

Nå skal hele 251 vedtak i 71 byggesaker gjennom tre og et halvt år under lupen. Årsaken er at både byråden og etaten var inhabile da vedtakene ble fattet.

– Med tanke på inhabiliteten var det feil at Plan- og bygningsetaten gjorde vedtak i disse byggesakene, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Det er forvaltningsloven som slår fast reglene om habilitet for folkevalgte og offentlig ansatte.

Å fatte vedtak når man er inhabil er å bryte loven. (Se faktaboks.)

Søskenrelasjoner

Hanna Marcussen (MDG) ble byråd for byutvikling i Oslo da de rødgrønne tok over makten høsten 2015. Hun har en bror og en søster som begge er arkitekter i firmaer med interesser i Oslos byggebransje.

– Jeg har hele veien ment at jeg var inhabil i saker som involverer arkitektfirmaene der mine søsken er direkte involvert, sier byråden til NRK.

Det var Kommunal Rapport som først omtalte byrådens habilitetskrøll.

Marcussen informerte sin kommunaldirektør, Geir B. Aga, om søskenrelasjonen dagen etter at hun tiltrådte, høsten 2015. Dette bekrefter Aga overfor NRK.

Han sier at han da ba seksjonssjefer og fagsjefer ta hensyn til dette.

I virkeligheten tok det lang tid før kommunen avklarte hva byrådens inhabilitet betød i praksis.

Først i august 2018 ble det konkludert med at fordi den ansvarlige byråden var inhabil, var også hele Plan- og bygningsetaten inhabil.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er ekspert på forvaltningsrett.

Foto: NRK

– Det er en regel i forvaltningsloven som sier når en overordnet er inhabil, kan det ikke treffes avgjørelse i saken av noen som er underordnet henne, sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.

I dette tilfellet er altså hensikten å unngå at etaten fatter vedtak som favoriserer byrådens søsken.

Venstre: – Skandale

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) ble utnevnt til fast settebyråd for Markussen i disse sakene.

Det var da gått nesten tre år siden Marcussen begynte som byråd.

Først i mars 2019, altså enda et halvt år senere, ble det oppnevnt en setteetat i byggesaker. Vann- og avløpsetaten fikk denne oppgaven.

Granskingen som nå settes i gang dekker hele perioden fra Marcussen tiltrådte og til mars 2019.

Harris Advokatfirma AS i Bergen har fått oppdraget. Gjennomgangen vil koste minst 800.000 kroner.

Et mulig utfall kan være at tidligere vedtak kjennes ugyldige. Hva det eventuelt vil føre til er uklart.

Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, kaller det hele en skandale.

Hallstein Bjercke

SKANDALE: Hallstein Bjercke (V) ber byrådsleder Raymond Johansen rydde opp i habilitetsrotet.

Foto: Olav Juven

– Dersom byråden har vært inhabil over flere år og 250 saker har blitt feilbehandlet er dette en stor skandale. Byrådslederen må nå sørge for å rydde opp i dette og sørge for at tilliten til Oslo kommune ikke svekkes, sier han.

Bjercke har bedt Kontrollutvalget undersøke saken. De har foreløpig besluttet å avvente resultatet fra den eksterne granskingen.

Les også: Kommunetopp får advarsel etter brudd på habilitetsreglene

Gir administrasjonen skylda

Selv gir byråden administrasjonen skylda for habilitetsrotet.

– Jeg er ikke den første byråden som har vært inhabil. Så jeg har forventet at dette har man rutiner i administrasjonen for å følge opp, sier hun.

– Hvorfor forsikret du deg ikke om at dette ble gjort på riktig måte?

– Saker til politisk behandling, som reguleringssaker, har vært korrekt behandlet med tanke på min inhabilitet. Derfor har jeg ikke hatt noen indikasjoner på at det ikke ble gjort riktig i etaten.

– Som øverste sjef for etaten er det jo ditt ansvar at inhabiliteten tas hensyn til?

– Som byråd er jeg alltid øverste ansvarlig for alt som skjer. Jeg var tydelig fra starten av og tok det for gitt at administrasjonen hadde rutiner på plass. Jeg synes det ikke var riktig å spørre og grave om saker jeg allerede hadde gitt beskjed om at jeg ikke skulle ha noe med å gjøre.

Kommunaldirektør Aga erkjenner at det har tatt for lang tid å få svar på spørsmålet om avledet inhabilitet. Han skylder på at dette er komplekse problemstillinger.

– Likevel har administrasjonen her brukt altfor lang tid på å få utredet nye rutiner knyttet til dette, innrømmer han.

Professor Bernt er krystallklar på hvor ansvaret ligger.

– Marcussen har det formelle ansvaret. Hvor mye hun kan bebreides vil vi ikke kunne vite før vi vet hvor klar hun har vært i sine beskjeder, og hvor flink hun har vært til å følge opp, sier han.

Byråden tar ingen selvkritikk.

– Jeg mener at jeg ikke har gjort noe feil her. Når man går på som fersk politiker og sier fra om inhabilitet må man kunne stole på at administrasjonen har rutiner på plass.

Les også: Fanget ikke opp tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven

Direktør i Plan- og bygningsetaten, Siri Gauthun Kielland, startet i jobben 1. september i fjor. Ellen de Vibe var direktør i etaten da byggevedtakene ble gjort. Hun ønsker ikke å kommentere saken.