Mattilsynet: Åtte syke hunder meldt inn i helgen

Det er registrert åtte nye hunder med symptomer på den mystiske sykdommen siden fredag, opplyser Mattilsynet.

Disse bakteriene er funnet i syke hunder

FORTSETTER LETINGEN: Ved Veterinærinstituttet i Oslo undersøkes avføring og prøver fra noen av de døde hundene. På bildet ser man røde og blå petriskåler med de to bakteriene som er påvist i syke hunder (Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens).

Foto: Terje Haugnes / NRK

Før helgen gikk Mattilsynet ut med en foreløpig oversikt, som viste at 102 hunder hadde blitt rammet av blodig diaré.

I en oppdatering mandag formiddag, opplyser Mattilsynet at man har fått melding om åtte nye tilfeller av hunder med blodig diaré etter tarmbetennelse. Tilfellene er fra Oslo, Akershus, Telemark og Nordland.

I oppdateringen står det ikke noe om at noen av hundene som ble syke i helgen, har mistet livet.

Veterinærsinstituttet erkjenner at man ikke har full oversikt over hvor mange hunder som har mistet livet som følge av det som trolig er en mystisk hundesykdom, men antar at det kan være opp mot 30 hunder.

Veterinærinstituttet har obdusert flere hunder i jakten på årsaken til sykdommen.

Så langt er 14 hunder obdusert i et forsøk på å finne svaret på hvorfor så mange hunder har blitt syke.

Foto: RUNAR HENRIKSEN JØRSTAD / NRK

14 obduksjoner

Mattilsynet påpeker samtidig at diaré er et ganske vanlig symptom hos hunder, men da som regel med mindre akutt sykdomsforløp enn det man har sett den siste tiden.

– Det er ikke alltid smittsomt og tilfellene henger ikke nødvendigvis sammen. Alle meldingene om hunder med blodig diaré kan derfor ikke settes i sammenheng før vi vet hva sykdomstilfellene faktisk skyldes, opplyser Mattilsynet.

Tallene på syke hunder kommer hovedsakelig fra 2000 veterinærer fra hele Norge, som er bedt om å melde inn nye tilfeller. I tillegg er de spurt om mer informasjon om syke hunder som har vært til behandling siden 1. august.

De åtte nye tilfellene som er meldt inn i løpet av helgen, er imidlertid meldt direkte til Mattilsynet, og ikke som en tilbakemelding via spørreskjema.

Veterinærinstituttet har obdusert flere hunder i jakten på årsaken til sykdommen.

Så langt er 14 hunder obdusert i et forsøk på å finne svaret på hvorfor så mange hunder har blitt syke.

Foto: RUNAR HENRIKSEN JØRSTAD / NRK

Teori: Ikke veldig smittsom

Hittil har 14 hunder blitt obdusert i et forsøk på å finne ut hvorfor hundene har blitt syke.

Foreløpig er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende.

De første vurderingene av karleggingen viste at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold, har bare én hund blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Av de 14 obduserte hundene som har vist tegn til blodig tarmbetennelse, er bakterien Providencia alcalifaciens påvist hos ni av dem. Bakterien er også påvist i avføringen til en levende hund.

Bakterien Clostridium perfringens har også blitt påvist hos flere av hundene. På nåværende tidspunkt kan Veterinærinstituttet likevel ikke si om dette er årsaken til symptomene.

Spesiell situasjon i Norge

Torill Moseng

Torill Moseng er president i Veterinærforeningen.

Foto: Den norske veterinærforeningen

– Veterinærer i Europa er veldig interessert hva som foregår. Det sier president i Veterinærforeningen, Torill Moseng.

Hun sitter også i styret i den europeiske veterinærforeningen. De organiserer 240.000 veterinærer i 39 land. I forrige uke var hun på møte der, og forhørte seg om andre land opplever lignende sykdomsutbrudd.

– Vi har ikke en lik situasjon i Europa etter det vi vet i dag, sier Moseng.

Nå kommer sykdomsregister

I dag finnes ingen statistikk over hunder og deres helse. Men fra 1. oktober vil rundt 300 dyresykehus i landet løpende rapportere inn sykdomstilfeller på hunder og andre kjæledyr.

Det nasjonale helseregisteret for kjæledyr vil være til stor hjelp ved lignende sykdomsutbrudd i fremtiden, mener Veterinærinstituttet.

Systemet vil blant annet gi veterinærer et sammenligningsgrunnlag.