Mattilsynet tar i bruk smilefjes

Flere bedrifter og dyreeiere skal få besøk av Mattilsynet. De som har alt i orden, får snart et smilefjes å skilte med.

Kontrollør fra mattilsynet

KONTROLL: Mattilsynet innfører smilefjes på kontroller (arkivfoto).

Foto: Mattilsynet

– Vi håper at Mattilsynet skal bli enda synligere og tydeligere for folk flest, både for forbrukere og de vi skal føre tilsyn med. Derfor innfører vi smilefjes for serveringssteder som er kontrollert og i orden, sier regiondirektør Karina Kaupang.

Blir større

Regiondirektør Karina Kaupang, Mattilsynet

VIKTIG: Regiondirektør Karina Kaupang sier at matområdet er viktig.

Foto: Mattsilsynet

Smilefjesene serveringsstedene snart kan skilte med, kommer samtidig med at Mattilsynet over hele landet får ny organisering fra februar.

– I vår region vil være matområdet som er stort og viktig, og også dyrevelferd, sier regiondirektør Karina Kaupang.

– Målet er å bruke mindre ressurser på administrasjon, og mer på praktisk, utøvende tilsyn.

I løpet av fire år skal Mattilsynet øke kontrollene med 25 prosent.

Distriktskontorene slik de er i dag forsvinner, og dagens åtte regioner blir til fem.

Avdekker uforsvarlig dyrehold

I Østfold slås begge distriktskontorene sammen til en avdeling under Mattilsynet region Stor-Oslo.

– Vi håper at endringen i organisering gjør at vi får brukt ressursene bedre, både når det gjelder matsikkerhet og dyrevelferd, sier Kaupang.

Bekymringsmeldinger fra publikum har avdekket mange tilfeller av uforsvarlig dyrehold de siste årene.

– I framtida skal vi innom langt flere av besetningene og dyreholdene i regionen. Slik kan vi fange opp noen trenger ekstra oppfølging, sier Kaupang.