Måtte vente 2 år på psykologhjelp

Lillian Eng (44) opplevde omfattende misbruk i barneårene. Da hun skulle finne en psykolog som kunne hjelpe henne tok det to år før hun fant en som hadde ledig time.

Lillian Sofie Eng

I jakten på en psykolog ble Lillian Eng (44) mer og mer deprimert. – Ingen hadde ledig tid, og mange opererte ikke med ventelister en gang.

Foto: Hanne Roald / NRK

– Hele barndommen min var preget av psykisk, fysisk og seksuelt misbruk, forteller Eng. Ingen meldte i fra, selv ikke da hun mistet stemmen i fire år som følge av overgrepene.

Vi møter henne hjemme i Asker, der hun bor sammen med sin firbente venn, Sofus. De vonde minnene fra oppveksten har preget henne gjennom hele voksenlivet.

Først som 17 åring ble hun fanget opp og plassert i fosterhjem.

Bare negative svar

Da hun for noen år tilbake var på utkikk etter en behandler som kunne hjelpe henne å takle traumene hun hadde gått gjennom, fikk hun et tøft møte med norsk psykisk helsevern.

– Det var helt forferdelig. Jeg ble bare mer og mer deprimert.

Lillian Eng / Lillian Eng

– Jeg gikk til fastlegen min, men her fikk jeg bare beskjed om å ringe kontoret for fritt sykehusvalg, som skulle gi meg en liste over psykologer jeg kunne kontakte.

Eng sendte nærmere 20 brev til ulike psykologer, men svarene hun fikk var nedslående.

– Ingen hadde ledig tid, og mange opererte ikke med ventelister en gang. Det var helt forferdelig, og jeg ble bare mer og mer deprimert.

– Ventetiden har økt

Både allmennlegeforeningen og psykologforeningen bekrefter at ventetiden er for lang.

Ifølge Kontoret for fritt sykehusvalg i Helse Sør Øst, viser deres lister at pasienter ofte må vente i opptil ett år før de får en time.

– Mitt inntrykk er at ventetiden har økt siden 2010, sier daglig leder ved Kontoret for fritt sykehusvalg, Sidsel Gjertsen.

En ringerunde NRK har gjort til de ulike helseregionene viser at det også er lange ventetider i resten av landet. Bortsett fra psykologene i Helse Midt-Norge, har de fleste andre opptil 12 måneders ventetid.

Må avvise pasienter

Torhild Melgård

Psykolog Torhild Melgård har ett års ventetid på behandling. – Det er forferdelig å avvise syke mennesker som du vet har behov for hjelp, sier hun.

Foto: Privat

Spesialist i klinisk psykologi, Thorild Melgård, driver privat praksis i Løken i Aurskog-Høland. Hun er den eneste psykologen i kommunen og må stadig avvise pasienter fordi hun ikke har tid.

– Det er forferdelig vanskelig. Pasienter ringer meg og forteller hvor viktig det er at akkurat de får hjelp, men det hjelper ikke. Jeg får ikke noen flere timer i uka av den grunn. Det er rett og slett helt sprengt.

Hun tror den eneste løsningen på problemet er at det offentlige oppretter flere avtaler med privatpraktiserende psykologer.

– Alle kollegaer jeg snakker med forteller om det samme. Vi har fulle lister alle sammen, sier Melgård.

Innrømmer at ventetiden er for lang

Stig Grydeland

Stig Grydeland, direktør eksterne helsetjenester i Helse Sør-Øst RHF, innrømmer at ventetiden er for lang, men at det er planer om å øke psykologtilbudet frem mot 2020.

Foto: Frode Meskau / NRK

Det er Helse Sør Øst som har avtalene med psykologene og som bestemmer hvor mange som skal få hjemler til å drive i offentlig regi.

Direktøren for eksterne helsetjenester, Stig Grydeland, svarer i en epost at det er en utfordring at pasienter må vente lenge .

– Å vente opptil ett år før man får time er altfor lenge, men det er slik at avtalespesialisten skal prioritere de pasientene som har størst behov.

Skylder på psykologene

Han mener psykologene ikke er flinke nok til å melde i fra dersom de har ledig kapasitet, og at dette er noe de nylig har tatt opp med psykologene.

– Det er svært viktig at pasienter og leger har riktig informasjon om ventetid og tilgjengelighet. Helse Sør- Øst RHF forutsetter at samtlige avtalespesialister gir regelmessige og nødvendige tilbakemeldinger på ventetid og ledig kapasitet og vi vil vurdere tiltak overfor de spesialistene som ikke følger opp dette.

At det er ledig kapasitet, tror ikke psykolog Thorild Melgård noe på.

– Det er ikke innrapporteringen som er problemet. Problemet er at det ikke finnes ledig kapasitet.

Vil øke antall psykologer

– Vil dere opprette flere hjemler slik at det blir flere psykologer å velge mellom?

– Helse Sør-Øst RHF har akkurat avsluttet et arbeid hvor vi har sett på bruken av avtalespesialister i regionen frem mot 2020. Der foreslås det å opprette 15 nye avtalehjemler per år de fire første årene og en ytterligere styrking av tilbudet videre mot 2020.

– Skal bli "normal"

Lillian Eng fant til slutt en psykolog som hun nå møter ukentlig. Selv om hun må kjøre i nærmere en time hver vei, er det verdt det.

– Jeg er mye bedre nå, og jeg vet at jeg skal bli frisk en gang. Jeg hadde som mål at jeg skulle bli "normal" innen jeg var 30. Nå er jeg 43, så det rakk jeg ikke, men jeg har ikke mistet håpet. Jeg skal bli frisk.

Lillian Sofie Eng

Lillian Eng lever i troen på at hun skal bli frisk. Hunden Sofus er en av hennes viktigst støttespillere.

Foto: Hanne Roald / NRK