Matjord under ny E18 blir ikke erstattet tross løfter

400 mål matjord skulle flyttes når ny E18 skal bygges i Follo, men Statens vegvesen klarer bare å erstatte en brøkdel. Løftebrudd, mener bøndene.

Bonde Knut Røed er leder for grunneierene som skal avstå grunn til ny motorvei gjennom Ski.

Knut Røed mener jord fra E18 burde vært brukt til å lage nye jorder i skog som ikke kan dyrkes i dag.

Der nye E18 skal bygges gjennom Ås og Ski, har Statens vegvesen lovet å erstatte all dyrkbar jord og lage nye åkre.

Målet var å dyrke opp skogområder der det er fjellgrunn. Men det blir det lite av, hvis Vegvesenets planer godkjennes.

I stedet for å gjøre om steinete skogsområder til frodige kornåkre ved hjelp av jord fra E18-traséen, vil Vegvesenet flytte det meste av jorda til allerede dyrkede eller dyrkbare områder. Det er i strid med forutsetningene, mener bonde Knut Røed.

– Vi er skuffet over forslaget til reguleringsplan som er lagt frem. Det er kun 30 mål som er innenfor det de lovte i utgangspunktet, sier Knut Røed, som representerer 35 grunneiere i Ski kommune som må avstå jord til E18.

50 fotballbaner

Lisa Steinnes Rø

Lisa Steinnes Rø, planleggingsleder E18.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Den nye motorveien, som skal erstatte dagens tofeltsvei, vil legge beslag på 400 mål dyrket mark i Ås og Ski. Det tilsvarer over 50 fotballbaner.

Hvert eneste mål skulle erstattes med ny jord, men det viser seg at det er vanskelig å finne egnede skogsområder, sier planleggingslederen for E18 mellom Retvet og Vinterbro.

– Da vi startet ny-jord-prosjektet, gjorde vi et søk for å finne arealer som ikke kan brukes til noe annet, som for eksempel steingrunn. De arealene vi fant var for små og de lå ikke inntil dyrket mark som drives i dag, sier Lisa Steinnes Rø, planleggingsleder for E18 i Statens vegvesen.

Noen steder kom også oppdyrking i konflikt med kulturminnevern eller friluftsliv.

– Vi har meldt inn veldig mange områder

Jordflyttingsprosjektet skulle bety at det totale arealet av dyrket og dyrkbar mark i Ås og Ski skulle holde seg uforandret med den nye motorveien, men regnestykket går solid i minus.

De 160 millioner kronene som det anslås at jordflyttingen vil koste, vil ikke være bortkastet. Jorda fra traséen skal brukes til å forbedre jorder som har dårlig kvalitet eller til å dyrke opp områder som ikke brukes.

Vegvesenet sier det er bøndene selv som har foreslått hvilke områder som skal forbedres. Lederen for grunneierlaget har en annen versjon.

– Vi har meldt inn mange, mange områder som kan dyrkes opp. Dette er såkalt ikke-dyrkbar jord i dag, men som Statens vegvesen av ulike årsaker har valgt å ta ut av planen. Vi mener det er mer enn nok muligheter til å oppfylle forpliktelsene hvis viljen er der, sier Knut Røed.

Knut Røed

KRÅKSTAD I SKI: Bonde Knut Røed speider den veien E18 kommer om noen år.

Foto: Dag Aasdalen / NRK
E18-utbygging Hobøl

HOBØL: Vegarbeider E18.

Foto: Dag Aasdalen / NRK
Dagens E18 forbi Kråkstad i Ski

Dette er dagens E18 forbi Kråkstad i Ski.

Foto: Dag Aasdalen / NRK