Massetesting i Lørenskog

Denne uka starter Lørenskog massetesting av foreldre og ansatte ved barnehager og barneskoler.

I første omgang er det to skoler og to barnehager som tilbyr testing, mens det fra 18. mai vil gjelde alle kommunale skoler og barnehager. Foreldrene kan selv ta testene hjemme.

Målet er å avdekke skjult smitte slik at man klarer å holde barnehagene og skolene åpne.