Nå er snøkaoset løst

Snøsmeltemaskinen har kommet til Oslo havn. Maskinen skal smelte snø til sjø, og løse snøproblemene byen har hatt i mange år.

Oslo forbereder seg på vinterens snøfall, og med den nyankomne snøsmeltemaskinen kan snødeponienes tid være forbi.

– Den er dimensjonert for 500 kubikkmeter snø i timen. Dette er jo et anlegg som kommer til å gå 24 timer døgnet rundt i de periodene det er snø, sier sjefingeniør i NCC Terje Myrhaug.

Åsland snødeponi beholdes som reserveløsning, men snøen som måkes vekk fra Oslos gater skal fra januar av kjøres til Oslo havn og smeltes til sjøvann.

Sjøvannet skal smelte snøen, maskinen renser og slipper vannet ut i sjøen.

Snødeponiene har vært for små

De siste årene har hovedstaden slitt etter store snøfall fordi deponiene er for små.

Men i dag startet installeringen av snøsmeltemaskinen på Revierkaia.

– Det er en god følelse å se et produkt man har jobbet så lenge med bli realisert, sier Myrhaug.

Maskinen skal flyttes med tauebåt til mellom Vippetangen og Havnekontoret i løpet av dagen og gjøres klart til bruk fra 1. januar.

Da flyttes maskinen nærmere Akershus festning, til omtrent dere kongeskipet ligger.