Hopp til innhold

Märtha og Ari tapte byggekampen

Miljøverndepartementet kommer ikke til å hindre byggingen av 40 sjøboder i Husebukta, like ved Märtha og Aris sommerbolig Bloksberg.

Ari og Märtha
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Hankø Utvikling har fått grønt lys for utbyggingen. Utbyggeren er fornøyd, mens motstanderne er skuffet.

Hyttefolket, med Ari Behn, prinsesse Märtha Louise og filmregissør Harald Zwart i spissen, har protesterte kraftig mot utbyggingen i Husebukta på Hankø.

- Jeg mener at Østfold-kysten er bygget ned nok. Vi har brukt nok svette bare på å få fjernet de hindrene som allerede er satt opp, sa Zwart til NRK da saken stormet som verst.

Ikke ønskelig "ideelt sett"

 Departementet mener at prosjektet ideelt sett ikke er ønskelig i forhold til det nasjonale målet om å unngå bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, men at saken står i en "noe spesiell stilling".

Departementet har vektlagt at planforslaget har blitt endret underveis, slik at hensynet til allmennheten har blitt bedre ivaretatt.

Sjøbodplanene i Husebukta på Hankø
Foto: MAKE Arkitekter as

 - En gledens dag

Henning Forsberg, eier av Hankø Fjordhotell, er svært fornøyd med utfallet i saken:

- Det er en lettelsens og gledens dag og en seier for lokaldemokratiet. Dette betyr veldig mye for Hankø, som har vært en destinasjon i 130 år, sier han.

Han håper at arbeidet med å bygge sjøbodene som inngår i utbyggingsprosjektet vil komme i gang på høstparten.

 Håper å fullføre innen to år

- Det var vedtatt allerede at vi kunne gå videre med mudring her, så det vil vi starte opp med umiddelbart.. Så vil vi jobbe utover sommeren med prosjektet, og vi håper å komme i gang utpå høsten, sier Forsberg.

Han håper at det nye anlegget blir fullført i løpet av to år.

Håkon Fensbekk, medlem i aksjonen mot utbyggingen i Husebukta, er skuffet over departementets avgjørelse.

- Motstanden ikke forgjeves

- Vi kan ikke legge skjul på at vi ble skuffet over utfallet. Vi mener det er et nederlag for allmenninteressene i strandsonene i Husebukta. Det er hensynet til prosessgang og forutsigbarhet i forvaltningen som har fått forrang her fremfor det miljømessige aspektet. Det synes vi er synd, men det må vi akseptere nå, sier Fensbekk.

Han er overbevist om at motstanden mot prosjektet ikke har vært forgjeves.