Mener markagrensa presses på kommunene uten innspill

Akershusordførere frykter ny markagrense blir presset på kommunene, uten at de får sagt hva de mener. - Vi føler oss lurt, sier Øivind Sand, ordfører i Rælingen.

Barlindåsen
Foto: Nina Didriksen / NRK

Mange ordførere i Akershus er bekymret over regjeringens arbeid med den nye markaloven. Signaler fra Miljøverndepartementet tyder på at markagrensa blir fastsatt i den nye loven, uten at berørte kommuner har fått uttale seg om hvor den bør gå.

- Løftebrudd

Flere ordførere mener dette er strid med tidligere løfter og ikke spesielt demokratisk.

- Dette er uhørt. Det er å gå over hodene på kommunene. De tar ikke det kommunale selvstyret på alvor, sier Mette Tønder, ordfører i Nittedal (H).

Nittedal kommune har blant annet et skisenter de kan tenke seg å utvide, men får nå neppe komme med sitt innspill til loven.

- Problemet er at hvis kommunene ikke får være med å tegne markagrensa, så vil det få store konsekvenser både for både innbyggere og næringslivet, sier Tønder.

Egen høring

En skisse til markalov har vært på høring i Nittedal og de andre berørte kommunene, men der var ikke markagrensa noe hovedtema.

I høringsbrevet fra Miljøverndepartementet sto det at selve markagrensa skal fastsettes i en egen forskrift, og at denne forskriften skal ut på en høringsrunde i kommunene før den vedtas.

Det ville gitt kommunene mulighet til å foreslå endringer av nåværende streken mellom skog og bebyggelse, men nå er mange ordførere urolige. Signaler enkeltkommuner har fått fra departementet tyder på at markagrensa skal fastsettes direkte i loven som snart skal behandles av Stortinget, og det uten kommunene har fått komme med forslag til endringer.

- Vi føler oss lurt. Hvis markagrensa endres med lov og hvis vi ikke får svar om hvordan prosessen blir, er vi lurt, sier Øivind Sand, ordfører i Rælingen kommune (Ap).

Video nsps_upload_2008_11_24_19_29_21_1845.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se video: Frykter at markagrensen blir presset på kommunene.

- Uansvarlig

Flere av marka-kommunene har tatt kontakt med Miljøverndepartementet for å få vite - hvordan prosessen blir uten å få klare svar.

Arbeiderpartiordføreren fra Rælingen, høyreordføreren fra Nittedal og fem andre ordførere fra nedre Romerike ber nå Akershusbenken på Stortinget om å egnasjere seg. I et brev ber de politikerne fra hjemfylket om å bidra til at markagrensa ikke blir vedtatt i loven - og at den uansett ikke fastsettes uten at kommunene får delta i prosessen. Bærums ordfører Odd Reinsfelt ikke begriper hva det er som haster sånn.

- Selv om det er stortingsvalg høsten 2009 må ikke denne prosessen bli uansvarlig. Det er overraskende at de ikke kjøre en vanlig runde, men lager dette i lovsform uten at vi kan komme med innspill, sier han.

Miljøverndepartementet vil ikke kommentere saken til Østlandssendingen.

- Kan forvente sterke reaksjoner

Miljøvernministeren må forsikre kommunene om at de skal tas med på råd om hvor markagrensa skal gå. Det krever stortingsrepresentant Andre Oktay Dahl fra Høyre.

André Oktay Dahl

André Oktay Dahl

Foto: NRK

Om ikke ministeren tar seg tid til å å høre på kommunene, vil reaksjonene bli sterke, mener Dahl.

- Jeg har fått veldig mange henvendelser fra lokale myndigheter som er bekymret fordi det ser ut som at lokaldemokratiet blir overkjørt. Statsråden og regjeringen har tidligere lovet at de skal bli hørt, derfor vil jeg ha klart svar på om de blir det eller ikke, sier han.