Marikollen i Rælingen

Fylkesmannen mener utbyggingen vil gå ut over friluftsliv i området.

Rælingen kommune ønsker å utvide hopp- og alpinanlegget i Marikollen, men fylkesmannen har foreløpig satt en stopper for planene. I innsigelsen heter det:

"Foreslått utvidelse vil få negative konsekvenser for andre friluftslivsverdier i området, jf. markalovens formål. Det bør foretas en nærmere vurdering av konsekvenser og tilpasning til friluftslivsinteressene i området.

Deler av området har også flere viktige naturtyper og rødlistearter, der forekomster, konsekvenser og tilpasning ikke er tilstrekkelig utredet og vurdert i planen."

Les: Mener markagrensa presses på kommunene uten innspill