Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Galina Sandeva

27-åringen som drepte Galina Sandeva blir nå overført til helsevesenet. Fredag ble mannen i Borgarting lagmannsrett kjent utilregnelig.

Galina Sandeva

Galina Sandeva ble drept i en bil på Bispekaia i Oslo i desember i 2015.

Foto: NTB/BERIT ROALD, POLITIET

Mannen ble i tingretten kjent tilregnelig og dømt til 18 års fengsel for drapet på den prostituerte bulgarske kvinnen i 2015. I forkant av ankebehandlingen i lagmannsretten oppsto derimot ny tvil om den tiltaltes psykiske helse.

Andreas Schei

Andreas Schei, statsadvokat.

Foto: ØKOKRIM

– Etter den første dommen på 18 års fengsel, fanget fengselshelsetjenesten opp at 27-åringen var alvorlig syk, og de sakkyndige ble bedt om å vurdere ham på nytt, sier aktor Andreas Schei til NRK.

Riktig dom, mener aktor

De sakkyndige konstaterte så at det de tidligere hadde sett på som psykotiske episoder som var selvpåført av rus, i stedet var en varlig psykoselidelse som gjør at 27-åringen ikke kan dømmes til straff. Selvpåført psykose fritar ikke for straff.

Statsadvokat og aktor Andreas Schei mener dommen nå er riktig.

– Jeg tenker at det er bra at de sakkyndige har evne til å snu og komme med en ny konklusjon etter å ha gjort en ny vurdering. Jeg mener sånn sett at systemet har vist at det er ganske robust.

Øverført til helsevesenet

Fredag avgjorde Borgarting lagmannsrett at 27-åringen dømmes til tvungent psykisk helsevern. Han blir dermed overført til helsevesenet.

Når en person blir ansett for å være utilregnelig i gjerningsøyeblikket kan man enten bli overført til psykiatrisk behandling, dersom det fremdeles er behov for det, eller bli løslatt.

De sakkyndige har uttalt seg om 27-åringens prognoser under ankesaken. De mente at han trenger et tvungent psykiatrisk apparat rundt seg. Han går fortsatt på antipsykotiske medisiner.