Manipulerer fartsskrivere: – Et økende problem

Manipulering med fartsskrivere i vogntog utgjør en stor fare for trafikksikkerheten på norske veier, mener politiet i Oslo.

trailer

Politiet frykter store mørketall av manipulering med fartsskrivere i vogntog.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Sjefen for trafikketterforskning ved Oslo politidistrikt Knut Nysæter er bekymret for situasjonen.

Politioverbetjent Knut Nysæter

Sjefefor trafikketterforskning ved Oslo politidistrikt, Knut Nysæter.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Fredag forrige uke ble føreren av et utenlands-registrert vogntog stoppet da han kjørte av fergen på Vippetangen.

Fartsskriveren var manipulert, noe som betyr at føreren kan ha brutt kjøre- og hvilebestemmelsene. Trafikketterforskningssjef Nysæter sier politiet kommer over liknende ofte.

– Vi ser dette omtrent en til to ganger i uken, men tror mørketallene er store. Basert på tall fra europeisk politimyndighet regner vi med at rundt 30 prosent av langtransportkjøretøyene er manipulert.

Livsfarlig konkurranse mellom selskapene

Klokken 06.45 lørdag morgen veltet en semitrailer på Romerike. Sjåføren har innrømmet at han sovnet bak rattet. Romerikspolitiet sier de kommer til å sjekke fartsskriveren i kjøretøyet fordi tukling med disse blant annet gjøres for nettopp å unngå hvilepauser.

– Konkurranse er en av grunnene til det. De som manipulerer kan jo kjøre oftere og mer enn de som kjører lovlig, og dermed tjene mer penger, sier Knut Nysæter.

Studerer skive frå fartsskrivar

Kontrollører fra Statens Vegvesen inspiserer her en analog fartsskriver. I dag er de fleste fartsskrivere digitale og kan manipuleres på flere måter.

Foto: Rune Fossum / NRK

Kan ødelegge kjøretøyet

Trafikketterforskningssjefen sier situasjonen får en rekke uheldige konsekvenser og skaper en ond sirkel.

For det første blir det vanskeligere for de som driver hederlig å klare seg, noe som kan gjøre veien til lovbrudd kortere også for dem.

– For det andre kan det å tukle med ferdsskriveren ødelegge selve maskinen. Noen går inn i selve hjernen på kjøretøyet og risikerer å koble ut viktige tekniske sikkerhetssystemer, sier Nysæter.

Farlige situasjoner kan dermed oppstå i trafikken både fordi kjøretøyet ikke virker som det skal og fordi sjåføren ikke er uthvilt.

Manipulerer med magnet

En annen måte å manipulere ferdsskriveren på er å bruke magnet.

På girkassen sitter det en såkalt giver. Meningen er at den skal sende signaler til fartsskriveren når kjøretøyet beveger seg, men dersom sjåføren plasserer magneter på giveren klarer den ikke å registrere kjøring.

Ifølge politiet var det denne metoden som ble brukt da de stoppet sjåføren på Vippetangen forrige fredag.

– Dette er den enkleste metoden. Heldigvis tok vi ham på fersken denne gangen, og da blir det dyrt. Forelegget er på 12000 kroner. I tillegg fikk han klar beskjed om å kjøre ut igjen av landet, sier trafikketterforskningssjef Knut Nysæter.