Manglende tilsyn med fosterhjem

21 av 35 barn i fosterhjem i Trøgstad har ikke fått det minimum antall tilsynsbesøk som loven pålegger. Det er dårligst i Østfold, ifølge en oversikt laget av VG. Også Spydeberg og Rakkestad kommer dårlig ut. I motsatt ende finner vi Hvaler og Råde, som har utført alle sine lovpålagte tilsynsbesøk.