Hopp til innhold

Får ikke den omsorgen de har krav på

Det må få konsekvenser for bydelen at de ikke leverer et lovlig tilbud, sier advokaten til pårørende.

Villa Eik

Fylkesmannen har avslørt at bydel Bjerke ikke kan garantere at beboere på Villa Eik får den omsorgen de har krav på.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

– Her har det bodd mennesker med et stort omsorgs- og behandlingsbehov i boliger som ikke er forsvarlige i to år. Da er det et eller annet i systemet som

Anne-Lise Kristensen

– De blir ikke ivaretatt og har ikke den rettsikkerheten som de skal ha, sier helseombud Anne-Lise Kristensen.

ikke fungerer som det skal. De blir ikke ivaretatt og har ikke den rettsikkerheten som de skal ha, sier helseombud Anne-Lise Kristensen.

Det bor 14 utviklingshemmede på Villa Eik i Bjerke bydel. Beboerne har omfattende hjelpebehov og omfattende rettigheter.

Lovverket sier at Villa Eik skal være deres hjem. Men pårørende mener det fungerer som en dårlig, gammeldags institusjon.

Forrige uke fortalte NRK om sønnene til Eva Fürst og Gro Greftegraff. De har begge har blitt dårligere av å bo på Villa Eik.

Uakseptabelt

Fylkesmannen har to ganger de to siste årene fastslått at bydelen ikke sikrer beboere den hjelpen de har krav på. Helseombudet mener det da er uakseptabelt at noen må bo i slike kritikkverdige omgivelser, inntil forholdene er brakt i orden.

Magne Brun

– Det må få konsekvenser for bydelen at den ikke leverer et lovlig tilbud, sier advokat Magne Brun

Foto: Kjell Vesje / NRK

– Det trengs en egen godkjenningsordning for boliger til utviklingshemmede, for å sikre dem at tilbudet er forsvarlig, sier helseombud Anne-Lise Kristensen.

Pårørende har i lang tid slåss for at beboerne på Villa Eik skal få et bedre tilbud. Mange av dem føler seg sviktet av bydelen, som ikke har ryddet opp i forholdene slik de har lovet.

Tjenestetilbudet for flere beboere ved Villa Eik er like dårlig som for to år siden.

– Fylkesmannen trenger sterkere virkemidler

Seniorrådgiver hos fylkesmannen, Øyvind Pedersen

Fylkesmannens seniorrådgiver Øyvind Pedersen.

Foto: Kjell Vesje / NRK

Pårørende har derfor engasjert advokat Magne Brun for å hjelpe dem i kampen. Han mener fylkesmannen trenger strengere virkemidler, når det avdekkes alvorlig omsorgssvikt.

– Det må få konsekvenser for bydelen at de ikke leverer et lovlig tilbud. Det kan for eksempel gis dagsbøter, at tilbudet stenges til det er anskaffet et nytt eller gi pålegg om hva som må endres, sier advokat Magne Brun.

Fylkesmannens seniorrådgiver Øyvind Pedersen har ledet tilsynene med de utviklingshemmede på Villa Eik.

– Vi må forholde oss til de maktmidlene vi har, men det er klart at vi har mulighet til å løfte slike saker opp til helsetilsynet slik at de kan gi pålegg, forteller Øyvind Pedersen.

Er det du har tenkt å gjøre i denne saken?

– Det har vi ennå ikke tatt noen avgjørelse på.