Manglende engasjement kan koste dyrt

DRAMMEN (NRK): Folkeengasjementet for det nye sykehuset er for dårlig mener tidligere medlem av venneforeningen. Få bryr seg og venneforeningen er nedlagt.

Skisse sykehus Brakerøya

Slik ser skissen ut for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen. Men lenge før spaden er satt i jorda, foreslås det å flytte avdelinger til andre sykehus.

Foto: Skisse av NVVS

– Grunnen til at venneforeningen ble lagt ned var at det ikke var noe engasjement. Det var ingen som ville være medlemmer eller venner av Drammen sykehus, sier Tina Wågønes.

For noen år siden ble hun engasjert av styret i venneforeningen for å få fart på engasjementet i Drammen. Det gikk dårlig.

– Vi er veldig forundret over at det var så lite engasjement rundt dette med sykehuset. Én ting kan jo være at det var en viss tretthet rundt dette med plassering av sykehuset, forteller Wågønes.

Dermed står Drammen, i motsetning til mange sykehus her i landet, uten en egen venneforening.

  • Hør hva drammensere på gata mener om det manglende engasjementet:

Press fra politikere og venneforening?

Og engasjementet hos drammenserne blir etterlyst. Blant annet av politisk redaktør i lokalavisa, ordføreren i byen og av legene ved sykehuset.

Lars Borgen

Lars Borgen leder aksjonsgruppa til overlegene ved Drammen sykehus, og mener avgjørelsen om å flytte avdelinger ut av det nye sykehuset er svært uklok.

Foto: Privat

– Vi som fagpersonell reiser jo tvil om de tenker medisinsk faglig, eller om dette er et resultat av et massivt politisk press fra Bærums politikere og Bærum sykehus sin venneforening, sier overlege ved Drammen sykehus, Lars Borgen, på spørsmål om hva han tenker om at øyeavdelingen ved det nye sykehuset er foreslått flyttet.

3000 medlemmer

Bærum sykehus sin venneforening har 3000 medlemmer og feiret nylig 25 års jubileum. Engasjementet er stort, og de går ikke av veien for å si ifra hvis de ikke er enige i det som foreslås.

– Det er ikke vi som bestemmer noe som helst når det gjelder driften av sykehusene, men vi kan være med å påvirke, sier nestleder i venneforeningen, Per Hofseth.

– På hvilken måte?

– Vi forsøker å påvirke Vestre Viken, ved ansatte og administrasjonen. Politikere og andre som er meningsberettiget.

– Får dere gjennomslag?

– Det går ikke an å si at vi får gjennomslag for alt vi mener, det gjør vi slett ikke. Men en del ting kan det nok tenkes at vi hjelper til med, sier Hofseth.

Engasjement fra befolkningen tror jeg er med på å påvirke beslutninger.

Per Hofseth, Venner av Bærum sykehus

Politikerne ber om møte

Men slik er det ikke i Drammen. I elvebyen var det ingen som gikk i fakkeltog da forslaget om å fjerne spesialisttjenester ved det nye sykehuset ble presentert. Det manglende engasjementet kan svekke Drammens sjanser.

– Det tror jeg. Engasjement i det hele tatt. Det kan man se enten det gjelder bompenger, bomringer eller mye forskjellig. Engasjement fra befolkningen tror jeg er med på å påvirke beslutninger, sier Hofseth.

Den 21. november blir det trolig et møte mellom helseministeren, Helse Sør-Øst og politikerne på Buskerud-benken. Da gjør politikerne et forsøk på å redde funksjonene ved det nye sykehuset.