Mange våpensamlere siktet

En enorm interesse for våpen er fellestrekket til de siktede etter at politiet har beslaglagt 1000 våpen over hele landet.

Våpenbeslag

1000 våpen er beslaglagt av politiet hos opptil 20 personer over hele landet.

Foto: Politiet

Det enorme våpenbeslaget ble kjent i onsdag og omfatter mellom 15 og 20 personer spredt over hele landet. De siktede er både menn og kvinner i alderen 20 til 60 år.

politiadvokat Hans-Petter Aasen og etterforskningsleder Geir Hermansen

Politiadvokat Hans-Petter Aasen og etterforskningsleder Geir Hermansen.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Politiet holder fremdeles mange kort tett til brystet og vil ikke si om de tilhører et bestemt miljø.

– Vi ønsker ikke å trekke konklusjoner rundt hva slags miljø de ulike siktede tilhører. Det vi kan si er at i sakene vi etterforsker så er flere personer vi har kjennskap til før, men det er også personer vi ikke kjenner til før nå, forteller politiadvokat Hans-Petter Aasen.

Les også: Enormt våpenbeslag

Våpnene som ble beslaglagt under flere aksjoner i våres, er alt fra tunge automatvåpen til revolvere, pistoler og ammunisjon.

– Det vi ser er at det ikke er en type mennesker involvert men at de gjenspeiler samfunnet. Det som gjelder for alle er at det er en enorm interesse for våpen som hobby, jakt eller andre fritidssysler, forteller etterforskningsleder Geir Hermansen.

Våpenbeslag

Det er et stort utvalg av våpen som er beslaglagt.

Foto: Politiet

Tall fra politiet viser at det finnes minst 70.000 uregistrerte våpen i Norge.

– Et slikt tall er potensielt farlig fordi det blant annet kan komme i hendene på kriminelle miljøer og brukes til straffbare handlinger av alvorlig karakter. Derfor er det viktig at en har virkemidler som gjør at en kan bekjempe slik kriminalitet, mener politiadvokat Hans-Petter Aasen.

Hos to av de hovedmistenkte ble det til sammen funnet 5–600 våpen. Den ene er bosatt i Ringeriksregionen. Politiet tror ikke det finnes mer våpen her enn ellers i landet, selv om det finnes mange aktive skyttere eller jegere. De mener heller ikke beslagene er knyttet til de tre tidligere militærleirene på Eggemoen, Hvalsmoen og Helgelandsmoen.

– Det er mange som har et legalt grunnlag for å ha våpen og derfor det mange som har våpen i området. Det er ikke en parallell mellom det og enkeltbeslag hos to personer, forteller politiadvokaten.

Hvordan er det mulig at noen kan ha opptil 600 våpen hjemme?

– Det er det vi prøver å finne ut av, men det vi ser er at når man kjenner folk med samme interesse så får man vite om hvem og hvor en kan få tak i våpen, forteller Aasen til NRK.