Få følger rådet om påfylling av barnevaksiner

DRAMMEN (NRK): På tross av gjentatte oppfordringer om at voksne bør vaksineres hvert tiende år mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, er det få av oss som følger rådet.

Påfylling av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

PÅFYLLING: Her settes en ny dose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio som er anbefalt for voksne.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

På smittevernkontoret i Drammen møter vi flere som trenger vaksiner for reiser til utlandet. Ingen er klar over rådet om påfylling av barnevaksiner.

– Nei, det visste jeg ikke. Jeg er her fordi jeg skal reise og trenger vaksine mot blant annet hepatitt A og B.

Didrik Vestrheim

Avdelingsdirektør Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet ønsker et vaksinasjonsprogram også for voksne.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Det er vanskelig å anslå hvor mange nordmenn som følger anbefalingen om påfyll, forteller avdelingsdirektør Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet.

– Vi vet det er mange som ikke har fått med seg rådene. Blant annet fordi vi de siste årene ikke har registrert noen tydelig økning i antallet påfyllingsdoser som er sendt ut.

Det er skrevet mange saker om helsemyndighetenes råd om å friske opp barnevaksiner, men effekten lar altså vente på seg.

Settes flest reisevaksiner

På smittevernkontoret i Drammen ble det i 2018 satt over 1100 doser med oppdatering av barnevaksiner.

Ikke først og fremst på folk som kjenner til behovet, men til folk som trenger samme vaksine foran utenlandsopphold.

– Alle voksne trenger påfyll av vaksinen vi får i oppveksten mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Enten de skal ut og reise eller bare være i Norge, sier sykepleier Tone Nilssen.

Sykepleier Tone Nilssen ved smittevernkontoret i Drammen gir vaksinasjonskort.

Sykepleier Tone Nilssen ved smittevernkontoret i Drammen sier de fleste voksne kommer for å ta reisevaksiner eller influensavaksine.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Noen av disse sykdommene kan man få i Norge, som for eksempel stivkrampe og kikhoste.

Barnevaksinene dine bør friskes opp før ferien

Ønsker program for voksne

Det ideelle hadde kanskje vært om virkningen av vaksinene vi fikk som små varte livet ut, men slik er det ikke. Vi får heller ingen innkalling fra fastlegen eller påminnelse om at det er tid for påfyll.

– Hvor mange voksne som ikke er beskyttet mot disse sykdommene, har vi ingen full oversikt over, sier avdelingsdirektør Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet.

Derfor anbefalte Folkehelseinstituttet i 2018 at Norge får et vaksinasjonsprogram for voksne som organiseres på samme måte som programmet for barn.

– En viktig effekt er å samle alle anbefalinger på et sted slik at flere blir klar over behovet for revaksinasjon.

Bedre registrering

I Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK skal alle vaksiner registreres. Her kan folk selv gå inn å sjekke, ifølge avdelingsleder ved smittevernkontoret i Drammen, Anette Solvang.

– Barnevaksinasjonsprogrammet fra 1995 ligger der, og etter hvert alle vaksiner som er satt de siste årene. Man kan gå inn via nettsiden helsenorge.no.

På sikt vil dette være en god hjelp, men både Folkehelseinstituttet og Legeforeningen ønsker seg ordningen med et program for voksne for å sikre at alle får den samme informasjonen om viktigheten av påfyll av vaksiner.

NRK får opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet at rapporten fra Folkehelseinstituttet er til behandling. Uansett kreves Stortingets tilslutning for finansiering.

Utfylling av vaksinasjonskort

Smittevernkontoret fyller ut vaksinekortet du bør ta med på reise.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK