Hopp til innhold

Så mange stikker av fra karantenehotell

En gjennomgang viser at flest folk stikker av fra karantenehotellene ved Gardermoen, men det har vært tilfeller andre steder i landet.

Comfort Hotel Runway

GARDERMOEN: Flere hotell ved Norges hovedflyplass har blitt omgjort til karantenehotell.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Reglene for karantenehotell ble endret 29. mars. Kommer du fra en såkalt unødvendig reise må du på karantenehotell i kommunen hvor du kommer inn til landet.

Men ikke alle vil være på karantenehotell.

Mellom 20 og 30 personer har forlatt hotellene i Ullensaker kommune etter å ha landet på Gardermoen.

Politiet i Øst registrerte sist uke i overkant av 20 anmeldelser. Personene som har blitt anmeldt kan vente seg et forelegg på opptil 20 000 kroner eller 15 dager i fengsel.

Rundt om i landet

Også i andre kommuner har man registrert at personer har dratt fra karantenehotell før tiden.

Tromsø kommune har anmeldt 10 personer for å ha forlatt karantenehotellet.

I Bergen har de registrert i underkant av 10 tilfeller der folk har stukket av siden oktober. Nå i mars var det ett til to tilfeller. Disse er meldt til politiet, men ikke anmeldt.

Én person er anmeldt i Eidskog kommune.

I Sarpsborg kommune har to personer reist for tidlig fra karantenehotellet, og én person dukket aldri ikke opp. Alle tre vil bli anmeldt for dette.

I Sola kommune har én person stukket av fra karantenehotell. Personen er anmeldt. To andre stakk også av, men kom tilbake etter opplysning om at de kunne få bot.

I kommunene Stjørdal og Trondheim har alle fulgt reglene.

Mye av grunnen er nok at det ikke er samme trykk på reisende som for eksempel på Gardermoen, ifølge Trondheim kommune.

Covid-19-testsenteret i bagasjehallen ved ankomst Oslo Lufthavn.

STRENGE KRAV: Regjeringen varslet tidligere denne måneden at alle som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell ved hjemreise.

Foto: Gunnar Bratthammer

Uenige i koronareglene

Mange av dem som har stukket av fra karantenehotell har bodd på hotell ved Gardermoen.

– Det er personer som ikke ønsker å være hos oss, sier Gunnhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør i helse og sosialomsorg i Ullensaker kommune.

Mange av dem som har dratt mener de ikke må være på karantenehotell og har da valgt og reise, ifølge kommunaldirektøren.

Hun sier at ingen kan holde igjen folk på karantenehotellene, selv ikke politiet.

– Plikten til å være på karantenehotell er en plikt den enkelte har.

Jussprofessor er kritisk

Jussprofessor Hans Petter Graver er kritisk til karantenehotell.

Blir du sendt på karantenehotell, har du ingen mulighet til å klage på politiets vedtak. I strid med grunnleggende rettsprinsipper, fastslår jussprofessoren.

Graver er kritisk til skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser og mener ordningen virker mer som en sanksjon for å begrense reising, enn som et rent smitteverntiltak.

– Hvis man først skal ha ordning med karantenehotell, bør man ha saklige kriterier. Alle bør behandles likt, sier han til NTB.

Les også: FHI: Mye importsmitte fra Afrika og Asia