Blytunge lovbrudd på norske skytebaner

Over 160 tonn med blykuler er skutt ulovlig på skytebaner i Norge de siste ti årene. Det får miljømyndighetene til å reagere kraftig.

Leirdueskyting

FARLIG BLY: Ut av hagleløpene til norske skyttere har det blitt skutt store mengder bly, selv om dette er forbudt på bane. Nå er all bruk stoppet.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi ser veldig alvorlig på de store mengdene som er brukt over den lange perioden, sier seksjonsleder Heidi Morka i Miljødirektoratet.

– Bly er en miljøgift med veldig alvorlige egenskaper både for helse og miljø, sier hun.

Bruk av blyhagl på skytebanene ble forbudt i 2002.

Blyammunisjon

Miljøfarlige blykuler som dette ble ulovlig å bruke på skytebanene i 2002.

Foto: Anders Fehn / NRK

Men i vinter måtte Norges Skytterforbund innrømme at skyttere hos dem har brukt ammunisjonen i ti år uten lov.

I en redegjørelse til direktoratet oppgir de mengdene til 700.000 skudd i året. Det vil si 16.8 tonn med bly.

Over perioden på ti år er det dermed snakk om 168 tonn med bly.

Hvor mye av det giftige tungmetallet som er spredd i naturen ved deres eget skyteanlegg i Bærum, har ikke forbundet noe svar på.

Leirduebanen på Skytterkollen i Bærum. I forkant myra der haglekulene har landet i 70 år.

Her har kulene fra leirduebanen i Bærum landet i snart 70 år. Rødfargen kommer fra stålkuler som ruster. Området er også svært bly-forurenset.

Foto: Thomas Martinsen / NRK

Blyforurensning i bekkene

Anlegget til Norges Skytterforbund i Bærumsmarka har lenge skapt alvorlige miljøproblemer for omgivelsene. Anlegget heter Løvenskioldbanen og er Norges største sivile skytebane.

Eierne er pålagt å sette inn strakstiltak for å stoppe bly fra å renne fra ei myr og inn i et populært turområde. Nå lages det rensedammer som skal fange opp miljøgiften i bekkene.

Advarsler ble satt opp i vinter etter at det viste seg at folk ikke har vært klar over potensielt helseskadelige forurensningen. Flere turgåere i området drakk av vannet.

Blyet lekker ut fra ei myr hvor de små kulene fra leirdueskytterne har landet siden åpningen for snart 70 år siden.

Tidligere beregninger sier at det ligger bly tilsvarende vekten av 800 personbiler i nedslagsfeltet. Miljøskandalen fikk Stortinget til å kreve kartlegging av forurensningen ved norske skytebaner.

Skytebane-skilt ved myr

I området hvor hagle-skuddene lander ligger det oppunder 800 tonn med bly.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Målinger på myra har vist så mye bly i vannet at det er farlig for dyr som ferdes der.

Mange har trodd det ble helt slutt på blyforurensningen da forbudet kom tidlig på 2000-tallet. Men som NRK fortalte i vinter har forbudet ikke blitt overholdt.

Først i januar 2019 ble det helt stopp i bruken av blyhagl ved denne banen, ifølge skytterforbundet.

Sluttet aldri med bly

Skytterne som har skutt med bly er spredd over hele landet, men hovedbanene skal ha vært Løvenskioldbanen og enkelte andre leirduebaner på Østlandet.

– Det er rundt 200 skyttere i tre internasjonale grener (se faktaboks) som har brukt blypatroner til trening og konkurranser, bekrefter forbundet i en e-post.

Dette er enda flere enn NRK kunne melde om i vinter.

Håvard Larsen i Norges Skytterforbund

Skytterpresident Håvard Larsen har beklaget at deres skyttere har brutt forbudet.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er landslagsskytterne vi snakker om. Vi hadde en tillatelse som dessverre ikke har blitt fornyet, sa skytterpresident Håvard Larsen da.

Han la til at de sluttet med den forbudte ammunisjonen straks feilen ble oppdaget.

Tillatelsen han viser til, var en dispensasjon som de hadde i fem år etter at forbudet kom.

Etter dette har forbundet latt skytterne fortsette med de miljøfarlige kulene uten det har vært søkt eller gitt noen tillatelse. Forbundet har beklaget og sagt at dette var en glipp.

Leirdueskytter på Løvenskioldbanen

I sporten skeet er poenget å skyte ned leirduer som kommer i stor fart fra sidene. Dette er en av tre skytegrener hvor det er brukt bly ulovlig. Nå skyter utøverne med stålkuler.

Foto: Anders Fehn / NRK

Kan ende hos politiet

Nå risikerer forbundet selv å gå på en smell.

– I slike alvorlige saker er for eksempel politianmeldelse aktuelt, sier seksjonsleder Heidi Morka i Miljødirektoratet

Hun opplyser at de fortsatt går gjennom redegjørelsen som de har fått fra skytternes organisasjon.

Heidi Morka i Miljødirektoratet

Heidi Morka i Miljødirektoratet vurderer politianmeldelse.

Foto: Vegard Erstad / NRK