Hopp til innhold

Mange må vente lenge på behandling

Hver tredje pasient ved Akershus universitetssykehus må vente lenger enn tidsfristen før de får behandling. I tillegg har tallet på korridorpasienter ved sykehuset økt kraftig.

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus sliter med tidsfrister og korridorpasienter.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Flest fristbrudd er det ved barne- og ungdomsklinikken og i medisinsk divisjon.

Administrerende direktør ved Ahus Hulda Gunnlaugsdottir, sier de jobber for å få ned ventetiden.

– Slik ønsker vi ikke å ha det. Vi jobber nå med å gå gjennom systemet vårt. Målet er at ingen skal måtte vente lenger enn enn tidsfristen før de får behandling.

Mange ligger på gangen

Ahus jobber også med å øke senge-kapasiteten for at det skal bli færre korridorpasienter ved sykehuset.

I september økte tallet på korridorpasienter til det høyeste hittil i år. Hver dag lå over 30 pasienter på korridoren.

– Dette er en utilfredsstillende situasjon, og vi jobber nå med å få ned dette tallet, sier styreleder ved Ahus Peder Olsen.

Han sier de nå utvider kapasiteten og tar i bruk 32 nye senger ved medisinsk divisjon i et forsøk på å få slutt på at pasienter ligger på gangen. De nye sengene etableres blant annet på pasienthotellet og Stensby sykehus.

– Ikke godt nok

Overbelegg har vært et stadig tilbakevendene problem for Ahus.

I januar var fylkeslegen i Oslo og Akershus så bekymret at han krevde daglige rapporter om situasjonen.

Siden den gangen har tallet på korridorpasienter blitt dobbelt så høyt. Leder i brukerutvalget ved sykehuset Gerd Myrberg tviler på om kapasiteten øker nok.

– Jeg tror ikke på at det blir mindre korridorpasienter. Det ble gjort en feil da sykehuset ble bygget. Det er alt for mange enkeltrom og det skulle vært flere dobbeltrom.

Direktør Hulda Gunnlaugsdottir mener de skal få fjernet noe av overbelegget, men hun tror ikke at sykehuset slipper å ha korridorpasienter.

– Det er selvsagt ikke ønskelig, men jeg tror ikke vi kan unngå det til en hver tid, avslutter hun.