Mange løse tråder for prestisjebanen til Fornebu

Mye er uklart og milliarder er i spill for et av kollektiv-Norges fremste prestisjeprosjekter. Tjue år etter at siste fly tok av, henger mye i løse lufta når det gjelder Fornebubanen.

Skøyen stasjon på Fornebubanen

SKØYEN STASJON: Skøyen blir en viktig stasjon på den nye Fornebubanen.

Foto: Norconsult for Ruter

– Dette er en stor dag, sa leder for byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen (Ap) da Oslo bystyre onsdag vedtok reguleringsplanen for Oslo-delen av Fornebubanen.

– Det er en stor dag for Oslo-folk og for regionen. Med den nye banen vil det ta tolv minutter fra Majorstuen til Fornebu, fortsatte Evensen, og fra benkeradene i bystyresalen kunne man høre noe så uvanlig som spredt applaus da Marianne Borgen (SV) slo ordførerklubba i bordet og erklærte banen som vedtatt.

Mye uavklart

Bærum har vedtatt sin del av planen forlengst. Dermed er det planmessige i boks mer enn tjue år etter at man første gang begynte å snakke om en bane til flyplassen som ble lagt ned i 1998.

Men det er fortsatt mange løse tråder:

  • Kostnadsanslaget på mellom 11 og 12 milliarder kroner er usikkert.
  • Det er fortsatt ikke inngått avtaler med grunneierne på Fornebu, som skal bidra med mer enn to milliarder kroner til bygging av banen.
  • Det er fremdeles ikke avgjort om det skal bygges en midlertidig eller permanent Majorstuen stasjon.
  • Det er heller ikke bestemt om den såkalte Volvatsvingen i Oslo skal være en del av prosjektet.

Godt håp

Tron Bamrud

SKAFFE PENGER: Fylkesrådmannen i Akershus, Tron Bamrud, skal skaffe til veie to milliarder kroner fra utbyggerne på Fornebu.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi har godt håp om å komme i mål med grunneierbidraget, men det vil neppe skje før til høsten, sier fylkesrådmann Tron Bamrud i Akershus.

Han har ansvaret for å gjøre avtaler med OBOS, Aker-eide Fornebuporten og de andre utbyggerne på Fornebu.

– Problemet er at de ikke vil sette navnet sitt på et papir og forplikte seg til en sum før de vet hvor mye mer de får bygge på Fornebu. Kommunedelplanen som bestemmer dette er ennå ikke vedtatt i Bærum kommune, sier Bamrud.

Byggestart i 2019

I høst bør også kostnadsanslaget være godt nok til at Akershus, Oslo og staten kan fatte den endelige beslutningen om å stikke spaden i jorda, håper fylkesrådmannen.

– Gitt finansiering og vedtak om et års tid er byggingen i gang i løpet av 2019 og banen klar i 2024, sier Bamrud optimistisk.

Fornebubanen kart

FORNEBUBANEN: Den nye t-banen mellom Fornebu og Majorstuen er 8,3 kilometer lang.

Foto: Norconsult for Ruter

Majorstuen stasjon

Reguleringsplanen som nå er vedtatt, åpner for bygging av ny Majorstuen stasjon. Men det er ikke avklart om stasjonen skal bygges samtidig som Fornebubanen eller utsettes til man skal bygge ny sentrumstunnel fra 2025 og utover.

Ruter advarer sterkt mot å vente. Det å bygge først en midlertidig og så en permanent stasjon, vil være fordyrende og føre til store ulemper både for de reisende og naboene på Majortstuen, mener kollektivselskapet.

Utfordringen er finansieringen. Ny underjordisk Majorstuen stasjon i to etasjer er beregnet å koste 5,7 milliarder kroner. Og stasjonen er ikke en del av det Fornebubane-prosjektet som staten i fjor sa ja til å betale halvparten av.

Ny Majorstuen stasjon

MAJORSTUEN STASJON: Under Valkyrie plass vil det komme en ny underjordisk stasjon i to etasjer. Spørsmålet er når.

Foto: Norconsult for Ruter

Staten må med

Oslo kommune har imidlertid ikke gitt opp å få staten med på laget når de i løpet av året skal reforhandle inneværende avtale om hvilke prosjekter stat og kommune skal spleise på og inngå en såkalt byvekstavtale.

– Jeg er glad for at reguleringsplanen for Fornebubanen nå er vedtatt, med forslag ny Majorstuen stasjon, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Den er en avgjørende brikke når vi skal bygge ny sentrumstunnel på t-banen. Byrådet ser disse prosjektene i sammenheng, og det er avgjørende for oss at vi raskt får landet finansieringen i en ny byvekstavtale, der også nytt signalanlegg for t-banen før inngå, sier hun.

Volvatsvingen

Enda dyrere blir Fornebubane-prosjektet hvis man også inkluderer den såkalte Volvatsvingen. Volvatsvingen er en 350 meter lang t-banestrekning som vil koble sammen Fornebubanen og t-baneringen uten at de reisende må bytte på Majorstuen eller kjøre rundt hele Ringen.

Høyre mener at også denne sløyfa til én milliard kroner bør bygges samtidig med Fornebubanen, slik reguleringsplanen åpner for uten at det er bestemt når eller om Volvatsvingen skal bygges.

– Den henger naturlig sammen med Fornebubanen. Volvatsvingen vil gjøre det mulig at tog fra Fornebu og Skøyen går både til Majorstuen stasjon og opp på Ringen.

– Det vil øke kapasiteten i t-banesystemet, øke fleksibiliteten og forkorte reisetiden for mange, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.