Mange fikk hjelp av barnevern

Det er store forskjeller mellom kommunene i Østfold når det gjelder hvor mange barn som får hjelp fra barnevernet. På Hvaler fikk i fjor 11 prosent av barna mellom 0 og 17 år hjelp fra barnevernet, mens det tilsvarende tallet i Hobøl er 3,7 prosent. Barnevernleder i Hvaler kommune, Beate Pedersen, sier tallet blir så høyt fordi mange enslige, mindreårige asylsøkere bor i kommunen.