- Må vise behovet for sykehjemsplasser

Ansatte i eldreomsorgen i Oslo krever en mer rettferdig behandling av eldre som trenger sykehjemsplass. Bydelenes dårlig økonomi rammer mange eldre i hovedstaden.

Illustrasjonsfoto

Forrige uke fortalte NRK at bydelspolitikere frykter det vil bli vanskeligere for eldre å få sykehjemsplass i Oslo i årene som kommer. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Janerik Henriksson / Scanpix

Forrige uke fortalte NRK at bydelspolitikere frykter det vil bli vanskeligere for eldre å få sykehjemsplass i Oslo i årene som kommer.

– En køordning hadde synliggjort at behovet for sykehjemsplasser i Oslo er mye større enn det kommunen tar inn over seg, det sier tillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo, Pernille Bruusgaard.

– I Oslo kommune opererer vi ikke med ventelister, men vi opplever at det er pasienter som trenger sykehjemsplass som ikke får det. Jeg ønsker meg et mer gjennomsiktig system, der tallene på hvor mange som trenger hjelp faktisk kommer frem.

Pernille Bruunsgaard

Tillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo, Pernille Bruusgaard ønsker seg et mer gjennomsiktig system i eldreomsorgen.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Saksbehandlere føler seg presset

Det er ledige sykehjemsplasser i hovedstaden. Men ifølge medlem i Arbeiderpartiet i bydelsutvalget på Sagene, Helge Stoltenberg, må flere klare seg med hjemmehjelp og andre tilbud, fordi bydelen ikke har råd til sykehjemsplass.

– Byrådet må ta inn over seg at det er vanskelig å få sykehjemsplass, og da går det ikke an å kutte 200 millioner kroner til bydelene som skal kjøpe sykehjemsplasser. Det er ikke til å tro at politikerne kaller dette en satning på eldreomsorg.

Helge Stoltenberg (Ap)

Helge Stoltenberg (Ap) mener mange må klare seg med hjemmehjelp og andre tilbud, fordi bydelen ikke har råd til sykehjemsplass.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Helse og sosialombudet i Oslo sier saksbehandlere føler seg presset til å avvise og dra ut behandlingen av søknader om sykehjemsplass fordi bydelen har dårlig økonomi.

Bydelene må spare nesten 220 millioner kroner på neste års budsjett, og frykter at det vil ramme eldre som trenger plass på sykehjem. Og mange eldre vegrer seg for å klage på avslagene de får.

– Da er det bedre å stå på en venteliste, da vet man at det snart er min tur. Pensjonistforbundet har flere ganger tatt opp dette med ventelisteplasser, sier leder i forbundet i Oslo, Einar Kjosmoen.

Klagere får medhold

I bydel Sagene har seks personer som den siste tida har klaget på avslag om sykehjemsplass fått innvilget søknaden sin. Sagene er i tillegg den bydelen som må kutte mest til neste år.

– Det kan tyde på at praksisen er for streng i vår bydel, men dersom bydelen skal drive økonomisk forsvarlig så kan vi ikke vike fra den praksisen fremover, sier Helge Stoltenberg.

– Man må kanskje bli enda strengere med tanke på hvem som skal få sykehjemsplass, og heller tilby andre tjenester som hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Byråd for velferd og sosiale tjenester, Anniken Hauglie mener ordningen er god nok, men hun sier de vil se på om det er stor forskjell på bydelene og vurdere tildelingspraksisen.