Må vike for broa

Statens vegvesen har startet riving av husene som står i veien for den nye Kråkerøybroa i Fredrikstad.

River hus til fordel for ny Kråkerøybro

Veiprosjektet for riksvei 108 i Fredrikstad skulle egentlig vært startet opp i september i år, men ble utsatt. Nå må imidlertid husene vike.

Foto: Statens Vegvesen

I henhold til Statsbudsjettet for 2007 er oppstarten av den nye Kråkerøy-forbindelsen igang.

Hus må vike for ny Kråkerøy-bro

Husene må vike til fordel for den nye Kråkerøybroa.

Foto: Statens Vegvesen

Igang igjen etter utsettelse

Veiprosjektet for riksvei 108 i Fredrikstad skulle egentlig vært startet opp i september i år, men ble utsatt.

Prosjektene forutsetter tilslutning til bompengefinansiering og innebærer ny vei og bro til Kråkerøy.

Det skal rives hus både på bysiden og på Kråkerøysiden i forbindelse med prosjektet.

Bygningene som skal rives er Borggata 13, 15, 17 og 19, Vennelystveien 2, Bjølstadveien 1, Trosvikstranda 46 og K.G. Meldahlsvei 9.

Rivingen er påbegynt på to av adressene.

Kråkerøyforbindelsen

Her er planen for den nye Kråkerøyforbindelsen.

Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen