Må vente lenge for å selge jord

Gårdbrukere som ønsker å selge jord dyrt til næringsvirksomhet rundt den nye flyplassen i Rygge, må trolig vente lenge på å få lov.

Lang ventetid for å selge jord

Prosessen kan ta flere år og er avhengig av at også regionale myndigheter godtar omregulering. Det forteller plan - og næringssjef i Rygge kommune.

Ikke "bare, bare" å selge jord til næringsinteresser

- Både fylkesmann og fylkeskommuner har ganske sterke føringer og interesser i hva som skjer rundt flyplassen, sier Erik Vieth Pedersen.

Et næringsområde i Karlshus er solgt til priser som ligger langt over det som er normalt for området.

Men grunneiere med dyrka mark som ønsker å selge til næringsinteresser rundt Rygge må regne med en lang ørkenvandring i både kommune, fylkeskommune og hos fylkesmannen, før de eventuelt får ja.

- Kan ikke si ja til det første og beste

Regionale myndigheter kan legge restriksjoner på hvor mye jord kommunen får lov til å omregulere til næring.

- Hvis vi bare får lov til å omregulere noen mål av regionale myndigheter, så bør vi vurdere nøye hva vi skal bruke de til. Og da kan vi ikke si ja til det første og beste tilbudet fra en eller annen bedrift, sier han.

Vanskeligst kan det bli i forhold til plasskrevende næringer tror Rygges plan- og næringssjef.

- Kanskje det å finne ut hvor skal vi ha de arealkrevende virksomhetene, for eksempel logistikkvirksomhet i forhold til containere og trailere. Skal de ligge helt nærme flyplassen eller skal de ligge andre steder? spør han.