Hopp til innhold

Må velge mellom barn og gamle

Bydel Ullern må ta penger fra barn og unge for å klare å gi eldre den sykehjemsplassen de har krav på.

TAR REGNINGEN

Barn og unge tar regningen for de eldre. Det er ikke noe nytt i bydel Ullern ifølge bydelsdirektør.

Foto: Alem Zebic

VANSKELIG Å FÅ SYKEHJEMSPLASS

VANSKELIG Å FÅ SYKEHJEMSPLASS: Bydelsdirektør Kari Andreassen, varsler at det blir vanskeligere for bydelens eldste å få sykehjemsplass hvis hun ikke henter penger andre steder.

Foto: Oslo kommune
Libe Rieber-Mohn

Arbeiderparitets gruppeleder i bystyret Libe Rieber-Mohn.

Foto: NRK
Aud Kvalbein

Eldrebyråd Aud Kvalbein, Kristelig Folkeparti.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Oslos 15 bydeler må i byrådets budsjettforslag spare 170 millioner kroner neste år, og de aller fleste varsler kutt i tjenestetilbudet. Bydelene har vært den største taperen i Oslo-budsjettene de senere årene. Bydelsdirekør Kari Andreassen i bydel Ullern, svarer slik på om smertegrensa er nådd.

– Det betyr rett og slett at vi enten må omprioritere midlene fra andre områder til eldreomsorg eller at vi må øke terskelen for å få sykehjemsplass. Det vil si at vi må yte andre type tjenester i hjemmet og dermed redusere antall sykehjemsplasser, sier hun.

At barn og unge tar regningen for de eldre, er ikke noe nytt i bydel Ullern.

– Det har denne bydelen gjort i flere år. Omprioritert ressurser fra barne- og ungområdet til pleie og omsorg. Det er ikke slik at man lider nød på barne- og ungområdet, men vi driver de billigste barnehagene i byen og har en tjeneste som er god nok, men kunne fått økte rammer, sier Andreassen.

Mer penger til bydelene

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Libe-Rieber Mohn ønsker å prioritere mer penger til bydelene.

– Slik at vi både for et godt tilbud til byens eldre og barnehagebarn, sier Rieber-Mohn.

Men at bydelene må sette ulike grupper opp mot hverandre, er ikke nødvendigvis et tegn på for lite penger, sier eldrebyråd Aud Kvalbein fra Kristelig Folkeparti.

– Dette er et tegn på at bydelen har frihet til å prioriterer bevilgningen som de får fra bystyret. Vi ser at de ulike bydelene kanaliserer pengene på hver sin måte.

Les også: Barnehager må ta penger fra eldre

Skyver bydelene foran seg

– Byråder gjør sitt ytterste for å gjøre et godt arbeid. Når totalsummen er for liten så får det negative konsekvenser i form av dårligere eldreomsorg og barnehagetilbud, sier Libe Rieber-Mohn

Ifølge Kvalbein må bydelene forholde seg til de pengene de har og prioritere der behovet er.

– Jeg vil understreke at det er grunnleggende lovkrav om at det skal leveres forsvarlige pleie- og omsorgstjenester og at de lovpålagte kravene skal gå foran de ikke-lovpålagte, fortsetter Aud Kvalbein.