Må utvide ventesonene på akuttmottaket

Halvannen uke etter at det nye sykehuset på Kalnes ble tatt i bruk, planlegges omgjøringer i akuttmottaket. Erfaringene etter ti dagers drift er at ventesonene er for små.

Ventesone akuttmottaket Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehusdirektør Just Ebbesen bekrefter at erfaringene viser at ventesonene i akuttmottaket ikke har nok kapasitet.

Foto: Kjell-Olav Nordberg /NRK

NRK har vært i kontakt med flere som har klaget på at venterommene er for små. Sykehusledelsen bekrefter inntrykket, og kan fortelle at de er i gang med tiltak for å utbedre situasjonen.

Desale Tekley

Desale Tekley kan fortelle at det var svært mange mennesker i ventesonen.

Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK

– Jeg kom med søsteren min rett fra legevakten. Vi måtte vente i fem timer, og søsteren min hadde smerter. Det var veldig mange mennesker som ventet, forteller Desale Tekley.

Sykehusdirektør Just Ebbesen beklager at pasienter og pårørende har opplevd dette vanskelig. Han forsikrer at det arbeides med å finne gode løsninger. Ebbesen kan fortelle om stor pågang av pasienter disse dagene, men det er ikke bare det som har ført til at det har vært trangt i ventesonene.

Mange pårørende

– Det har vært veldig mange flere pårørende enn det som er vanlig. Det har ført til at det har blitt veldig trangt i ventesonen, og det beklager vi selvfølgelig. Men vi må anmode publikum om at pårørende som ikke har en viktig oppgave i forhold til pasienten, kan vente i det flotte resepsjonsområdet vårt, sier Ebbesen.

Han forsikrer at de vil bli varslet når deres pårørende er klar til for undersøkelse eller eventuelt skal videre inn i sykehuset.

Nå arbeides det med omgjøringer på det splitter nye sykehuset.

Utvider kapasiteten

– Vi jobber med å gjøre om noen rom, så vi får utvidet venteromskapasiteten vår. Det skal føles og oppleves bedre for både pasienter og pårørende når det blir etablert en tredje ventesone. Det håper vi skal hjelpe, men dersom hele slekta kommer til hver pasient må vi bygge om hele sykehuset, sier Ebbesen.

Sykehusdirektøren ber om forståelse for barnesykdommer i startfasen. Han forteller at selv om det er noe småplukk, har det meste fungert veldig bra i det som har vært en ilddåp for de ansatte og sykehuset.

– Vi har hatt veldig mange kritisk syke pasienter de første dagene. Det har vært mange alvorlige hendelser, mange traumer. Det er mye som fungerer som det skal. Tilbakemeldingene er overveiende positive, sier Ebbesen.

Akuttmottaket er stort nok

Tore Krogstad, viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold

Tore Krogstad er viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Viseadministrerende direktør Tore Krogstad sier de skal forsøke å få pasientene raskere fra akuttmottaket og til en sengepost.

– Vi tror ikke akuttmottaket er for lite, men den første ventesonen er nok litt i minste laget. Vi kommer til å gjøre noen endringer for å klare å håndtere det. Vi ser at vi trenger å overvåke de dårligste pasientene litt mer felles enn bare å ligge på enerom akkurat i akuttmottaket, sier Krogstad.

Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold gjør noen endringer i akuttmottaket på Kalnes.

Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK