Må tilkalle ambulanse etter oppsigelser

I løpet av juni skal det sendes ut til sammen 500 brev til ansatte i FMC Technologies i Norge med varsel om mulig oppsigelse. Flere ansatte har de siste ukene blitt hentet av ambulanse fordi de ikke har tålt påkjenningen.

FMC Technologies

I løpet av juni skal det sendes ut til sammen 500 brev til ansatte ved FMC Kongsberg Subsea, med varsel om mulig oppsigelse.

Foto: Tordis Gauteplass

– Jeg kan bekrefte at ambulansen har vært på FMC i løpet av denne prosessen, sier Anne-Jenny Archer, tillitsvalgt i NITO ved FMC Kongsberg Subsea.

Rune Thoresen

Direktør i FMC Kongsberg Subsea, Rune Thoresen.

Foto: Arild Brun Kjeldaas/FMC

FMC-direktør Rune Thoresen, sier bedriften har lav terskel for å tilkalle hjelp når det oppstår situasjoner der de ansatte trenger helsehjelp.

Hva gjør dere for å takle slike situasjoner?

– Vi har en god prosess rundt det. Vi tar hånd om de enkelte ansatte i form av samhandling med bedriftshelsetjeneste, lege, HR, foreninger og leder når slike ting oppstår.

Bedrifter bør forberede seg bedre

– Det som skjer er at kroppen kommer i en voldsom beredskap. Det er ikke unormalt at man får et voldsomt sjokk, blir redd og får hjertebank. Disse reaksjonene kan forveksles med et hjerteinfarkt. Det sier Aase Prøitz, psykologspesialist ved Kongsberg distriktspsykiatriske senter.

Hun mener det er mulig for bedrifter som går til oppsigelser å forberede seg på reaksjonene som kan komme. Psykologer i bakhånd hadde vært en ide for at bedrifter kan forberede seg bedre.

– Bedrifter kan kanskje sikre en oppfølging i litt større grad enn det jeg har inntrykk av at de gjør i dag. Det kan gå litt fort i svingene, i alle fall hvis det er mange som må gå.

Ingen grunn til å kritisere bedriften

Anne-Jenny Archer

Tillitsvalgt ved FMC, Anne-Jenny Archer, synes ikke det er noen grunn til å kritisere FMC for måten oppsigelsene har blitt gjort på.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Tillitsvalgt Anne-Jenny Archer, synes ikke det er noen grunn til å kritisere FMC for måten oppsigelsene har blitt gjort på.

– Vi skal gjennom en nedbemanning fordi vi ikke har nok å gjøre. Da er alle innforståtte med at vi må følge en viss prosess. Jeg tror den måten vi gjør det på er den prosessen som alt i alt vil være den mest ryddige og den mest rettferdige.