Må ta med smittefarlig tøy hjem

Arbeidstilsynet truer med dagbøter hvis ikke potensielt farlig praksis endres.

Arbeidstilsynet pålegg Rakkestad
Foto: Faksimile Arbeidstilsynet / NRK

Under et tilsyn avdekket Arbeidstilsynet at de ansatte må ha med seg potensielt smittefarlig tøy hjem og vaske det selv. Kommunen må ordne opp i dette innen 15. april, ellers må de betale dag- eller ukebøter fram til det er i orden.

Vi har ikke vært flinke nok, innrømmer leder for hjemmesykepleien, Anita Bue

– Vi vet at dette er et område kommune ikke har vært à jour med.

Tatt på senga av Samhandlingsreformen

Buer sier de bruker vernetøy i tilfeller der de vet at det er smittefare. Men det var langt fra nok til å tilfredsstille Arbeidstilsynet, spesielt etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft. Nå må hjemmesykepleien forholde seg til pasienter som skrives tidligere ut fra sykehus.

– Man kommer i kontakt med sykere pasienter enn tidligere, det er mer sammensatte problemstillinger og flere kroniske sykdommer, sier Buer.

Det Arbeidstilsynet har reagert på, er at ansatte ikke har blitt pålagt å ha på seg egnet arbeidstøy. De har bare fått utlevert overdeler, som de må ha med hjem og vaske selv. De har heller ikke hatt tilgang til garderober, der de kan skifte fra vanlig tøy til arbeidsklær.