Må ta et skippertak for å avklare oppsigelser

Halden kommune vil sette nødvendige ressurser inn for å få oppsigelsesforhandlinger i helsesektoren gjort før fristen renner ut.

Halden kommune rådhuset
Foto: Rainer Prang / NRK

I slutten av november begynte kommunen å sende ut oppsigelsesvarselet til 120 hel- og deltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten i Halden. Kommunens tilbud var en 20 prosents stilling med helgearbeid. Fristen for de siste går ut i neste uke, men allerede i helga ble det klart at så langt 65 av de 120 ikke godtar kommunens tilbud.

  • Les mer:

Over halvparten vil slåss mot oppsigelser

Det bekrefter personalsjefen i Halden, Toril Bjerkeli.

– Det stemmer. Vi vil gjennomføre forhandlingsmøter i forhold til de kravene som kommer inn.

Toril Bjerkeli

- Vi vil burke de ressurser som er nødvendige for å få gjennomført alle klageforhandlingene, sier personalsjef Toril Bjerkeli i Halden kommune.

Foto: Lisa Gustavsen

– Forhandlingsmøtene skal være krevet innen 14 dager, og de skal også være avholdt innen 14 dager etter at kravene er mottatt, fortsetter Bjerkeli.

– Det er en tidsplan vi jobber for å kunne gjennomføre.

– Er det praktisk mulig for Halden kommune å få dette gjort innen tidsfristene?

– Det vil vi jobbe hardt for å få til, og bruke de ressurser som er nødvendig.

Kan bli mange arbeidsrettssaker

Fagforbundet opplyste i helga at 14 så langt har takket ja til tilbudet. Dette gjelder i stor grad studenter og andre som allerede er deltidsansatte. Hvis nei-folkene heller ikke er fornøyde etter vil neste steg i prosessen være arbeidsrettssaker. mange rettssaker – som vil dra ut i tid.

– Det kan ikke jeg spekulere i nå, sier Bjerkeli.

– Nå får vi gjennomføre de forhandlingsmøtene det er fremsatt krav om, så får vi etter hvert forholde oss til det som måtte komme.