- Still krav til misbrukerne

Øyvind Arntzen har vært rusfri i 13 år, og mener den Solberg-regjeringen må stille krav - ellers virker ikke rusbehandlingen.

Øyvind Arntzen og Jon Andrè Johannessen

Øyvind Arntzen til høyre og Jon Andrè Johannessen, mener man gjør rusmisbrukere en bjørnetjeneste ved å sy puter under amene på dem.

Foto: Anette Torjusen / NRK

- Jeg kjente på mye greier. Mye frykt. Det å være sammen så mange mennesker på en båt, da kunne du ikke trekke deg så mye vekk.

Jon André Johannessen forteller om da han mønstret på båt for å jobbe rett etter ett års behandling. Sammen med andre rusmisbrukere skulle han på tokt for å holde seg rusfri.

- Jeg hadde lyst til å hoppe av flere ganger, men det gikk veldig bra.

Jon André vært rusfri i ett år og ser nå lyst på fremtiden.

Han har vært med på båtprosjektet til foreningen Alle kan bli rusfri, der de skal jobbe seg rusfri.

Misbrukerne stakkarsliggjøres

Egentlig er du kriminell når du går på knark, men i dag er det bare 'synd på deg'. Da er samfunnet med på å gjøre det vanskeligere å slutte, tenker jeg.

Øyvind Arntzen

Og det er nettopp slike krav og press rusmisbrukere trenger, mener Øyvind Arntzen. Han har vært rusfri i tretten år, er med i rusmisbrukernes interessorganisajon RIO.

Han er leder i foreningen Alle kan bli rusfri og skipper på båten som skal tar med eks-misbrukere. Til daglig jobber han i Sarpsborg kommune med å skaffe rusmisbrukere bolig.

- Det er stakkarsliggjort i dag. Egentlig er du kriminell når du går på knark, men i dag er det bare 'synd på deg'. Da er samfunnet med på å gjøre det vanskeligere å slutte, tenker jeg.

En fersk rapport fra Statens institutt for rusmiddelforsking viser at en av tre får jobb etter behandling. Men det holder ikke. Det må et ettervern som inkluderer jobb.Han mener et ettervern med krav og jobb må til for å få rusmisbrukere på rett kjøl etter behandling.

Det var Aftenposten som først skrev om rapporten.

Med krav blir de tatt på alvor

Bengt Morten Wenstøb Fredrikstad Høyre

Bengt Morten Wenstøb (H) mener det er for lett å sykeliggjøre rusmisbrukere.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Det er for lett å sykeliggjøre rusmisbrukere, mener Bengt Morten Wenstøb fra Fredrikstad, som sitter i Arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget for Høyre. Han sier regjeringens mål er å ansette flere med huller i CV-en.

- Rusmisbrukere er akkurat som du og jeg. De har sine utfordringer, og ønsker å bli tatt på alvor. Og det gjør de ikke hvis man ikke stiller krav til dem.