Må rive lysthus etter både ja og nei til bygging

Kjell Ådne Hansen fra Fredrikstad må rive et lysthus etter at to avdelinger hos fylkesmannen kom til forskjellige avgjørelser i samme sak.

Lysthus

Boligen i Vikane har flott utsikt mot Hankøsundet og i et hjørne av tomta står lysthuset på ti kvadratmeter, med en sittegruppe inni. Kjell Ådne Hansen synes det er merkelig at fylkesmannen i Østfold først kan gi tillatelse til bygging og så etter nesten ett år nekte bygging.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Huseieren i Vikane i Fredrikstad er fortvilet etter å ha fått beskjed om at han må rive lysthuset han har i hagen.

Boligen ligger innenfor 100 metersonen fra kystlinja og en nabo klaget på tillatelsen til å bygge. Det førte til at Hansen var gjennom en grundig runde i den byråkratiske mølla hos fylkesmannen og Fredrikstad kommune før han bygde huset.

Ingen innvendinger

– Fra byggesaksavdelingen fikk jeg beskjed om at det måtte sendes en dispensasjonssøknad fra byggeforbudet til fylkesmann. Mellom huset og strandlinja går fylkesveien, det er en båthavn her og ganske mye bebyggelse, peker han ut fra terrassen.

Kjell Ådne Hansen

– Jeg tenkte ikke at et slikt utfall var mulig og lurer på hvorfor ikke noen kunne ha opplyst oss om at byggetillatelsen kunne bli trukket tilbake, sier Kjell Ådne Hansen.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Østfold hadde heller ingen innvendinger til at Hansen kunne bygge lysthuset.

– Etter en tid fikk jeg brev fra kommunen om at alle klager var avvist. Rådmannen og planutvalget sa ja til planene og i brevet stod det "iverksettelsestillatelse gis herved".

Han ringte og spurte saksbehandleren i kommunen om det betød at han kunne bygge. Svaret var at saken skulle til fylkesmannen en gang til, men Hansen forstod det som en formalitet siden den allerede hadde vært behandlet der.

– Det ble helsvart

Hansen bygde lysthuset, som til slutt kostet ham rundt 80.000 kroner. Så kom brevet om at byggetillatelsen var trukket tilbake.

– Da ble det helsvart. Det var et slag under beltestedet. Jeg synes det er helt horribelt. Jeg regnet med at avdelingen hos fylkesmannen som behandler en dispensasjonssøknad, tar kontakt med andre avdelinger som kan komme inn i bildet senere.

Det var juridisk avdeling hos fylkesmannen som trakk tilbake tillatelsen.

Assisterende fylkesmann Trond Rønningen bekrefter at den første behandlingen endte med godkjenning av planene.

– Miljøvernavdelingen kom til at det isolert sett ikke var noen gode grunner til å nekte dispensasjon.

Trond Rønningen

– Juridisk avdeling vurderer byggesøknader ut fra et strengere regelverk enn miljøvernavdelingen, sier assisterende fylkesmann i Østfold Trond Rønningen.

Foto: Lars Hovland / Fylkesmannen i Østfold

– Reglene er skjerpet

Neste behandling var hos fylkesmannens juridiske avdeling og de vurderte det altså annerledes.

– Reglene rundt slike dispensasjonssøknader er skjerpet de siste årene. I tillegg til at det ikke er noen hensyn som taler mot, så skal fordelene ved en slik dispensasjon være større enn ulempene. Og det skal ganske mye til å få en slik dispensasjon innenfor 100 metersbeltet, sier Rønningen.

Hansen er usikker på hva han skal gjøre nå, men har bedt om et møte med byggesakssjefen for å få hjelp til å forstå hva som står i brevet fra fylkesmannen.

– Det er en del formuleringer som jeg ikke skjønner når jeg leser begrunnelsen for først å gi meg dispensasjon og så nekte meg dispensasjon. Så får vi se etter møtet, avslutter Hansen.