Høyre må offentliggjøre hemmelige First House-dokumenter

– Svært alvorlige avsløringer. Ordføreren har ført innbyggerne bak lyset, hevder Arbeiderpartiet i Drammen.

hemmelige dokumenter drammen kommune

Fylkesmannen har avgjort at Drammen kommune ikke har lov til å hemmeligholde korrespondansen mellom pr-byrået First House og kommunen.

Foto: Faksimile

– Det som er ganske uholdbart, og ulovlig, er at man har hemmeligholdt informasjon for samtlige folkevalgte i Drammen bystyre og innbyggerne. I forhold til hvordan man har forvaltet skattebetalernes penger i Drammen, sier gruppeleder i Drammen Arbeiderparti, Masud Gharahkhani og legger til:

Masud Gharahkhani

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani mener dette er både uholdbart og ulovlig.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Vi ser jo at når det er lobbykonsulenter som går inn og skriver de politiske sakene, så er det jo et stort overtramp i forhold til demokratiet og hvordan spillereglene skal være.

Les også: Listhaug lobbet for nytt sykehus i Drammen

Drammen kommune hyrte nemlig inn pr-byrået First House for å sikre at det nye sykehuset ikke skulle forsvinne ut av byen.

Debatten har rast etter at dokumenter i saken først ble hemmeligholdt. Så dukket det opp flere mailkorrespondanser som ikke var loggført. Men der var vedleggene igjen holdt hemmelig av kommunen. Dette ble klaget inn for Fylkesmannen i Buskerud, og i går kom beskjeden: Drammen kommune har ikke lov til å hemmeligholde korrespondansen mellom pr-byrået First House og kommunen.

– Vi har hatt nok av møter der de har hatt muligheter til å legge all fakta på bordet. Det har de ikke gjort, de har jo sagt at det ikke finnes noen dokumentasjon. Og de er ganske alvorlige de avsløringene som kommer nå, sier Gharahkhani.

Les også: Vestre Viken går for Brakerøya

– Pinlig for ordføreren

per olaf lundteigen

En pinlig sak for ordføreren, hevder Per Olaf Lundteigen

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Hele saken er jo bare pinlig for Høyres ordfører i Drammen, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

Han har lenge hatt sykehus-saken i nedre Buskerud som sitt «hjertebarn».

– Det er en måte å opptre på som er veldig kritikkverdig. Fordi det foregår hemmelige prosesser, som er helt uavhengige av de medisinskfaglige krav, som må stilles til et godt helsetilbud i fylket, forklarer Lundteigen.

Les også: PR-byråene er et demokratisk problem

– Har ikke ført noen bak lyset

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen

Arbeiderpartiet i Drammen beskylder ordfører Tore Opdal Hansen for å føre de folkevalgte og innbyggerne bak lyset i den såkalte First House-saken.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– I denne saken så er det Fylkesmannen som har rett. Derfor har jeg i dag bedt om å få en gjennomgang av kommunens rutiner, for dette er en sak som jeg ikke ønsker at Drammen kommune skal komme opp i igjen, sier Høyres ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen.

Men han slår også kraftig tilbake mot partiets opposisjon i bystyret.

– At opposisjonen, representert ved Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani, ønsker å tegne spøkelser overfor byens innbyggere det har jeg opplevd flere ganger. Men i denne saken er vi i Høyre opptatt av å rydde opp, sier Opdal Hansen.

– Men du vil ikke vedgå at du har løyet i denne saken?

– Jeg har ikke ført noen bak lyset i denne saken. Jeg har gitt de opplysningene som jeg til enhver tid har hatt, forteller ordføreren.

Ville reist mistillitsforslag

Johan Baumann

Vi må lære av dette, sier Høyres gruppeleder i Drammen, Johan Baumann.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Gruppeleder i Drammen Høyre, Johan Baumann, har en litt annen tilnærming.

– Sånn kan vi ikke ha det. Dette får vi bare lære av og gjøre bedre senere, sier Baumann.

Les også: – Hun kommer til å møte seg selv i døra

Masud Gharahkhani slår fast at dersom han hadde hatt muligheten, så ville han reist mistillitsforslag mot ordføreren.

– Det ville jeg absolutt ha vurdert. Når jeg stiller et konkret spørsmål til ordføreren, og han sier i det møtet at det ikke finnes noe skriftlig og gir lovnader om det. Og så kommer det såpass alvorlige avsløringer om skjulte møter og at man har tilbakeholdt informasjon fra innbyggerne og de folkevalgte. Da er det noe av det største overtrampet man kan gjøre som politisk leder, avslutter Gharahkhani.