Hopp til innhold

Må la eldre dø alene eller jobbe ulovlig overtid

Under koronakrisen har arbeidspresset på helsearbeiderne i Oslo vært større enn noen gang. På sykehjemmene ville beboere tilbrakt sine siste timer i ensomhet, hvis ikke de ansatte hadde jobbet mer enn de har lov til.

Langerud Sykehjem i Oslo. Sykehjem over hele landet har innført besøksforbud for å hindre koronasmitte

INGEN ADGANG: Koronapandemien har ført til stengte dører ved Oslos sykehjem. Med mange av de ansatte i karantene, har arbeidspresset blitt desto større for kolleger på jobb.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

– Det har periodevis vært tynt i rekkene i sommer. Og man kan ikke sette inn en vikar for å ta vare på en person som er i ferd med å dø. Det er nødvendig å kjenne pasienten godt. Man må kunne forstå ansiktsuttrykk for å lindre smerter, for de fleste sier ikke noe når det går mot slutten.

Thomas Moe Kristiansen, fagansvarlig sykepleier ved Abildsø sykehjem i Oslo, har mange års erfaring som sykepleier i kommunen.

Sykepleier Thomas Moe Kristiansen

PÅ JOBB: Fagansvarlig sykepleier Thomas Moe Kristiansen.

Foto: PRIVAT

Han har flere ganger brutt arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid for at ikke beboere skulle dø alene.

– Med den bemanningen vi har per i dag, er det nødt til å bli slik.

Hva hadde konsekvensen vært dersom man skulle fulgt arbeidsmiljøloven?

– Ikke forsvarlig bemanning.

NRK fikk i fjor se sykehjemmenes logg over brudd på arbeidsmiljøloven. Flere lovbrudd skyldes at man ellers ikke hadde hatt noen til å sitte ved døende pasienter.

Verdighet i livets siste fase

Kjartan Goksøyr, Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten, er godt kjent med problematikken.

– For helsepersonell sitter det i ryggmargen å prioritere verdighet i livets siste fase. Bemanningen bør kunne ivareta dette. Det er nærmest opplagt, men dessverre ikke mulig med den bemanningen man har i dag, sier han.

Han utdyper:

– Det har hendt at døende pasienter har blitt liggende alene, fordi arbeidstrykket har vært for stort på den aktuelle vakten. Men jeg må si at tanken på at noen jeg er glad i skulle dø alene, uten tilsyn, er veldig tragisk.

 Kjartan Goksør, hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten.

VIL HA FLERE: Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten, Kjartan Goksøyr, ønsker bedre bemanning ved sykehjemmene i Oslo.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Leder ved Abildsø sykehjem, Heidi Vaag, slår fast at ingen eldre skal måtte dø uten tilsyn.

– Vi skal ta vare på folk på en verdig måte. Bemanningen er som den er. Noen ganger klarer vi å ta vare på døende beboere med ordinær bemanning, andre ganger klarer vi ikke det. Da kan det noen ganger hende at det dessverre blir brudd på arbeidsmiljøloven, sier hun.

Lovet å slutte å bryte loven

I fjor avdekket NRK over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven siden 2013 i Oslo kommune.

Det var flest brudd ved sykehjemmene. Der jobbet ansatte opptil 17,5 timer i strekk.

Etter valget lovet det rødgrønne byrådet i sin politiske plattform at kommunens ansatte ikke lenger skal jobbe ulovlig mye.

– Det er en viktig sak som vi skal følge opp, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK i oktober.

Nytt byråd

VIL FØLGE LOVEN: Byrådet slo fast i sin politiske plattform at Oslo kommune skal følge arbeidsmiljøloven. Likevel har kommunen over 22.000 brudd så langt i år.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Over 22.000 nye lovbrudd i år

Nå viser tallene for 2020 at byrådet fortsatt har mye å svare for.

Det er registrert over 22.000 lovbrudd i kommunen fra januar til juni.

Antall faktiske brudd kan være noe lavere, fordi ikke alle avtaler om unntak fra arbeidstidsreglene er lagt inn i datasystemet, slik de skal.

Det er kommunens helse- og velferdssektor som står for de fleste bruddene. Her økte bruddene betraktelig da koronapandemien traff Oslo i mars.

Det totale antallet brudd i denne sektoren er likevel rundt 6 prosent lavere enn første halvår i fjor. Men samtidig skal det mer til for å bryte arbeidsmiljøloven nå enn før.

Årsaken er at kommunen har inngått avtaler med de store fagforeningene om utvidet bruk av overtid under koronakrisen.

– Bemanningen er forsvarlig

På spørsmål om det er greit at arbeidsmiljøloven brytes for å ta vare på døende pasienter, svarer helsebyråd Robert Steen (Ap):

– Jeg har veldig sansen for at de ansatte strekker seg så langt, men min prinsipielle grunnholdning vil alltid være at norske lover må følges.

– Er du fornøyd med bemanningen ved Oslos sykehjem?

– Jeg tror alle som jobber, bor eller er pårørende til noen på sykehjem skulle ønske seg en høyere og sterke bemanning. Men vi har hatt en positiv utvikling de siste årene. Jeg opplever at bemanningen er forsvarlig.

Robert Steen (Ap). Helsebyråd i Oslo

OVERTID: Oslo måtte på svært kort tid sette krisestab og økte beredskapsnivået til det høyeste nivå. Det medførte økt arbeidstid for mange medarbeidere, sier Robert Steen (Ap).

Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Han mener byrådets arbeid har gitt resultater.

– Vi har færre brudd i år enn i fjor, på tross av koronapandemien. Det viser at det jobbes systematisk og godt med å få ned brudd i våre virksomheter. Målet er å kutte antall brudd enda mer i tiden fremover.

Han forklarer bruddene med ekstra jobbing med smittesporing og testing, samtidig som flere tusen har vært i karantene.

Stort arbeidspress under pandemien

Norsk Sykepleierforbund er bekymret for arbeidspresset.

– Sykepleierne har virkelig jobbet beinhardt. Jeg blir bekymret for om de nå jobber slik at de setter sin egen helse i fare. Pandemien er en situasjon vi må leve med lenge, sier fylkesleder Line Orlund.

– Får pasientene god nok helsehjelp?

– Mange har fått et redusert tilbud, fordi man må overholde smittevernregler.

Line Orlund, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Oslo

BEKYMRET: Line Orlund er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Oslo.

Foto: Anders Fehn / NRK

Bedring hos Berg

Miljøbyråd Lan Marie Bergs (MDG) etater har brutt loven 909 ganger så langt i år. Dette er en nedgang på 63 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er en kraftig forbedring på kort tid. Samtlige av etatene har redusert antallet brudd dramatisk, og flere av etatene har nå null brudd, sier Berg til NRK.

– Hva forklarer nedgangen?

– Vi har hatt tett dialog med etatene om å få ned bruddene. Det har gitt tydelige resultater i form av bedre planlegging av oppgaver og vakter. Økt lederfokus, godt samarbeid mellom ledelse, ansatte og styrket kompetanse har også bidratt.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg under en pressekonferanse i Oslo Rådhus om koronasituasjonen i Oslo

NULLTOLERANSE: – Jeg har tidligere uttalt at vi skal ha nulltoleranse for systematiske brudd på arbeidsmiljøloven. Det står jeg ved, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Vidar Ruud / Ntb Scanpix

Høring i september

Byrådsleder Raymond Johansen har krevd at alle virksomheter i kommunen svarer på en spørreundersøkelse om bemanning og arbeidstid.

NRK har bedt om å få se svarene, men kommunen har fått medhold hos Fylkesmannen i at de kan hemmeligholdes. Byrådet har lovet en offentlig rapport i løpet av august.

Opposisjonen har krevd høring av flere byråder om lovbruddene. Denne høringen blir 18. september.