Sykehusplaner kuttes med to milliarder

DRAMMEN (NRK): Tillitsvalgte i Vestre Viken Helseforetak er bekymret etter at det ble kjent at det nye sykehuset i Drammen må kutte kostnadsrammen med drøyt to milliarder kroner.

Sykehustegninger

MINDRE: Nå må trolig Vestre Viken bygge et mindre sykehus enn det som var planlagt tidligere i år.

Foto: Vestre Viken

– Jeg tror vi er i ferd med å gjøre den samme feilen som i tidligere sykehusutbygginger. Vi bygger noe som er utilstrekkelig og for lite allerede før det er ferdig, sier foretakstillitsvalgt i Legeforeningen, Jan-Henrik Opsahl.

Det var i april 2014 Vestre Viken Helseforetak bestemte seg for at det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya i Drammen. Det opprinnelige forslaget skulle koste 10,2 milliarder kroner, i tillegg til kjøp av tomta på Brakerøya. Bygget skulle da være på nesten 150.000 kvadratmeter, med rundt 645 rom.

– Vil ramme pasientene

I juli satte Helse Sør-Øst ned kostnadsrammen til 8 milliarder kroner. Det får de tillitsvalgte i Vestre Viken Helseforetak til å reagere.

Jan-Henrik Opsahl

Jan-Henrik Opsahl i Legeforeningen frykter at kuttet skal gå ut over pasientene.

Foto: Kim Holtan / NRK

– Vi er overrasket og redde for dette kuttet. Vi har allerede brukt mye tid og krefter på å skjære ned så mye som mulig, sier foretakstillitsvalgt Jan-Henrik Opsahl i Legeforeningen.

Kuttet betyr i første omgang at det nye sykehuset blir betydelig mindre enn tidligere planlagt, og byggekostnaden per kvadratmeter må reduseres. I den nye rammen blir stråleterapi ikke lagt til det nye sykehuset.

Rundt 350 ansatte har ifølge Opsahl vært involvert i prosjektet med det nye sykehuset. De har jobbet med skisser i et år, og mellom 60 og 70 millioner kroner har blitt brukt på konsulenter.

– Vi hadde skåret ned så mye vi mente var forsvarlig, og så kommer dette kuttet i tillegg. Det er ganske kritisk, sier Opsahl.

Legeforeningen tror kuttet vil gå ut over pasientene.

– Vi frykter at vi ikke skal kunne realisere nye kreftpakkeforløp og andre avanserte behandlingsmetoder, sier Opsahl.

Mener tilbudet uansett blir bra

Kuttene kommer ifølge administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, etter en dialog mellom Vestre Viken Helseforetak og Helse Sør-Øst. Hun sier at ingen ønsker et for lite sykehus, og at de tillitsvalgte vil bli hørt i det videre arbeidet.

– I den fasen vi er nå ønsker vi å se på en del elementer. Vi vil gjenbruke erfaringer fra tidligere sykehusbygg vi har stått for. Det reduserer både risiko og kostnader. Vi ønsker også å se på hvordan de ulike sykehusene i Vestre Viken brukes. For å ha et styringsmål har vi satt denne rammen på 8 milliarder kroner, sier Lofthus.

Betyr det at dere ser for dere at færre pasienter skal behandles ved det nye sykehuset enn tidligere planlagt?

– Det vil arbeidet vise. Vi skal gå gjennom alle beregninger knyttet til pasientgrunnlaget. Hvilke pasienter som skal behandles på Ringerike, i Kongsberg, i Bærum og i Drammen blir viktig. Det skal vi beregne og se på med nye øyne nå, sier Lofthus.

Hvilke konsekvenser kuttene får er ikke klare, men Lofthus mener uansett tilbudet vil bli bra.

– Vi skal sammen se på hva som er samfunnsøkonomisk riktig. Vi skal sørge for at vi får et godt og nytt sykehusbygg når vi kommer så langt, sier Lofthus.

– Dimensjonerer dere sykehuset ut fra dagens situasjon, eller ser dere 20, 30 og 40 år fram i tid?

– Vi ser fram i tid, ja, og tar absolutt med befolkningsframskrivninger. Det er viktig, avslutter Lofthus.

Tillitsvalgte Vestre Viken Helseforetak

De foretakstillitsvalgte i Vestre Viken er bekymret for kuttene. Fra venstre: Line Spiten i Sykepleierforbundet, Jan-Henrik Opsahl i Legeforeningen og Harald Baardseth i Fellesorganisasjonen.

Foto: Kim Holtan / NRK